• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : نیمه فشرده T 3A
تاریخ شروع : 1397/11/03       تاریخ پایان : 1397/12/06
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نيمه فشرده pass 102
تاریخ شروع : 1397/11/03       تاریخ پایان : 1397/12/18
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T 3B
تاریخ شروع : 1397/11/04       تاریخ پایان : 1397/12/16
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 3,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F2
تاریخ شروع : 1397/11/04       تاریخ پایان : 1397/12/16
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE3
تاریخ شروع : 1397/11/04       تاریخ پایان : 1398/02/05
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 2,800,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین