• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : T 104
تاریخ شروع : 1397/03/29       تاریخ پایان : 1397/05/02
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:30
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تركي Hitit1p3
تاریخ شروع : 1397/03/29       تاریخ پایان : 1397/05/09
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,950,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 1 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1397/03/30       تاریخ پایان : 1397/04/27
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین