• 02166550055-02166555618
P101
عنوان درس : P101

عنوان لاتین درس : P101

کتابهای Passages شامل 2 کتاب 1 و 2 بوده و هر کتاب به 4 ترم 20 جلسه ای تقسیم شده است که بر پایه تقویت هر 4 مهارت زبان انگلیسی و بویژه مهارتهای Speaking و Writing بنا نهاده شده است.P101 یا  Passages 101  :

درس  P101 یا  Passages 101 ، اولین ترم کتاب  Passages 1 محسوب میشود.سری کتابهای Passages شامل 2 کتاب 1 و 2 بوده و هر کتاب به 4 ترم 20 جلسه ای تقسیم شده است که مجموعا این 2 کتاب در 8 ترم به اتمام میرسند.به جهت نوع طراحی کتاب

Passages که بر پایه تقویت هر 4 مهارت زبان انگلیسی و بویژه مهارتهای Speaking و Writing بنا نهاده شده است،زبان آموزانی که موفق به گذراندن این دوره ها میشوند، پیشرفت فوق العاده ای درمهارت های ذکر شده احساس می کنند. 

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری