• 02166550055-02166555618
انگلیسی P 103
عنوان درس : انگلیسی P 103

عنوان لاتین درس : P 103

-

-

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 5258
تاریخ شروع : 1397/12/12       تاریخ پایان : 1398/02/01
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مدت ( ساعت ) : 19
ظرفیت : 20
مبلغ : 2,500,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 9898
تاریخ شروع : 1397/12/16       تاریخ پایان : 1398/02/12
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 14:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 21
ظرفیت : 20
مبلغ : 2,500,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 0
تاریخ شروع : 1398/01/19       تاریخ پایان : 1398/02/16
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 13:30
دوشنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 13:30
چهارشنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 13:30
استاد :
مدت ( ساعت ) : 20
ظرفیت : 20
مبلغ : 2,500,000

مکان کلاس : واحد بزرگسالان + اضافه به سبد خرید

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری