• 02166550055-02166555618
نیمه فشرده T 2A
عنوان درس : نیمه فشرده T 2A

عنوان لاتین درس : semi intensive T 2A

دوره T 2A پنجمین ترم در سیستم آموزش نیمه فشرده زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان میباشد.دوره های نیمه فشرده T 2A زبان انگلیسی :

دوره T 2A پنجمین ترم در سیستم آموزش نیمه فشرده زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان میباشد.

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 5536
تاریخ شروع : 1396/09/27       تاریخ پایان : 1396/11/11
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 39
ظرفیت : 20
مبلغ : 3,000,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 3131
تاریخ شروع : 1396/10/10       تاریخ پایان : 1396/11/08
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 39
ظرفیت : 25
مبلغ : 3,000,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 8771
تاریخ شروع : 1396/10/16       تاریخ پایان : 1396/11/16
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 14:00
دوشنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 14:00
چهارشنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 14:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 22
ظرفیت : 15
مبلغ : 3,000,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری