• 02166550055-02166555618
نیمه فشرده انگلیسی T 2B
عنوان درس : نیمه فشرده انگلیسی T 2B

عنوان لاتین درس : semi compact T 2B

این دوره نیمه فشرده آموزش مکالمه انگلیسی , ششمین ترم در سیستم آموزش زبان انگلیسی بصورت فشرده در آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس به شمار می آید.

 

 

دوره های آموزش نیمه فشرده انگلیسی در موسسه زبان گلدیس :


دوره های نیمه فشرده T 2B :

 

این دوره نیمه فشرده آموزش مکالمه انگلیسی , ششمین ترم از مجموع 8 ترم در سیستم آموزش زبان انگلیسی بصورت فشرده در آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس به شمار می آید.جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری