• 02166550055-02166555618
نیمه فشرده T 2B
عنوان درس : نیمه فشرده T 2B

عنوان لاتین درس : semi intensive T 2B

T 2B در دوره های نیمه فشرده آموزش مکالمه انگلیسی ششمین ترم در سیستم آموزش زبان انگلیسی بصورت فشرده در آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس به شمار می آید.دوره های نیمه فشرده T 2B زبان انگلیسی :
جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری