• 02166550055-02166555618
نیمه فشرده انگلیسی F B
عنوان درس : نیمه فشرده انگلیسی F B

عنوان لاتین درس : semi intensive F B

-

-

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 4589
تاریخ شروع : 1398/06/22       تاریخ پایان : 1398/08/03
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 14:00
جمعه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 13:30
استاد :
مدت ( ساعت ) : 39
ظرفیت : 20
مبلغ : 4,250,000

مکان کلاس : بزرگسالان + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 1712
تاریخ شروع : 1398/06/29       تاریخ پایان : 1398/07/29
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مدت ( ساعت ) : 39
ظرفیت : 20
مبلغ : 4,250,000

مکان کلاس : شعبه بزرگ سال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 54552
تاریخ شروع : 1398/06/28       تاریخ پایان : 1398/08/09
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
جمعه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 13:30
استاد :
مدت ( ساعت ) : 39
ظرفیت : 20
مبلغ : 4,250,000

مکان کلاس : بزرگسالان + اضافه به سبد خرید

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری