• 02166550055-02166555618
نیمه فشرده FB
عنوان درس : نیمه فشرده FB

عنوان لاتین درس : نیمه فشرده FB

-

-

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 7373
تاریخ شروع : 1397/10/09       تاریخ پایان : 1397/11/14
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 39
ظرفیت : 20
مبلغ : 3,750,000

مکان کلاس : شعبه بزگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 9898
تاریخ شروع : 1397/10/15       تاریخ پایان : 1397/11/13
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 39
ظرفیت : 20
مبلغ : 3,750,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 9898
تاریخ شروع : 1397/10/23       تاریخ پایان : 1397/11/21
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
سه شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
پنج شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 39
ظرفیت : 20
مبلغ : 3,750,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری