• 02166550055-02166555618
نیمه فشرده FB
عنوان درس : نیمه فشرده FB

عنوان لاتین درس : نیمه فشرده FB

-

-

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 4567
تاریخ شروع : 1397/07/22       تاریخ پایان : 1397/09/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
پنج شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 72
ظرفیت : 20
مبلغ : 3,250,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 4567
تاریخ شروع : 1397/08/21       تاریخ پایان : 1397/09/19
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 39
ظرفیت : 20
مبلغ : 3,250,000

مکان کلاس : شعبع بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 7898
تاریخ شروع : 1397/09/01       تاریخ پایان : 1397/10/13
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 39
ظرفیت : 20
مبلغ : 3,250,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری