• 02166550055-02166555618
فرانسه
عنوان درس : فرانسه

عنوان لاتین درس : فرانسه

-

دوره ترميك فرانسه

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 55454
تاریخ شروع : 1397/03/31       تاریخ پایان : 1397/05/25
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 20
ظرفیت : 10
مبلغ : 2,500,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 41111
تاریخ شروع : 1397/04/29       تاریخ پایان : 1397/06/23
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 18
ظرفیت : 10
مبلغ : 2,500,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 1
تاریخ شروع : 1397/04/28       تاریخ پایان : 1397/07/05
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 16:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 18
ظرفیت : 10
مبلغ : 2,500,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 62
تاریخ شروع : 1397/04/29       تاریخ پایان : 1397/06/23
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 18
ظرفیت : 20
مبلغ : 2,500,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 1212
تاریخ شروع : 1397/05/12       تاریخ پایان : 1397/06/16
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 18
ظرفیت : 10
مبلغ : 2,500,000

مکان کلاس : بزرگسال + اضافه به سبد خرید

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری