• 02166550055-02166555618
فرانسه
عنوان درس : فرانسه

عنوان لاتین درس : فرانسه

-

دوره ترميك فرانسه

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 2158
تاریخ شروع : 1397/07/06       تاریخ پایان : 1397/08/11
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 18
ظرفیت : 20
مبلغ : 2,500,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 45652
تاریخ شروع : 1397/07/13       تاریخ پایان : 1397/09/09
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 11:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 22
ظرفیت : 5
مبلغ : 2,500,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 45232
تاریخ شروع : 1397/07/18       تاریخ پایان : 1397/08/23
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 20
ظرفیت : 5
مبلغ : 2,500,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری