• 02166550055-02166555618
(intermediate)بحث آزاد
عنوان درس : (intermediate)بحث آزاد

عنوان لاتین درس : (intermediate)بحث آزاد

دوره های بحث آزاد free discussion ،دوره هایی هستند که هدف از برگزاریشان ارتقای سطح speaking زبان آموزان ازطریق قرار دادن آنها در موقعیت بحث و مباحثه حول موضوعات مختلف عمومی و روزمره بهمراه دیگر زبان آموزان درکلاس ، میباشد.


دوره های بحث آزاد یا Free discussion :

دوره های بحث آزاد ، دوره هایی هستند که هدف از برگزاریشان ارتقای سطح speaking زبان آموزان ازطریق قرار دادن آنها در موقعیت بحث و مباحثه حول موضوعات مختلف عمومی و روزمره بهمراه دیگر زبان آموزان درکلاس ، میباشد.

اما شرکت در دورهای بجث آزاد یا free discussion برای زبان آموزانی امکان پذیر و مفید است که حداقل دارای سطح pre-intermediate بوده و با شرکت دراین دوره ها قصد دارند لغات و اصطلاحات و نکات گرامری را که در طول ترم های گذشته آموخته اند با تمرین و تکرار در قالب speaking در ذهن خود تثبیت نمایند. علاوه بر مزایایی که برشمردیم ،در دوره های Free discussion زبان آموزان قادر خواهند بود که لغات و اصطلاحات جدید فراوانی را به دامنه دانسته های خود اضافه نموده و مشکلات گرامری و دستوری که در حین صحبت کردن آنها به زبان انگلیسی بروز می کند نیز بوسیله استاد رفع نمایند و درمجموع جهش و پیشرفت شگرفی در فراگیری زبان انگلیسی و یا هر زبان خارجی دیگر در خود احساس خواهند کرد.


جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری