• 02166550055-02166555618
نیمه فشرده T 3A
عنوان درس : نیمه فشرده T 3A

عنوان لاتین درس : semi intensive T 3A

دوره های نیمه فشرده مکالمه زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گلدیس.


دوره های نیمه فشرده T 3A :
دوره های نیمه فشرده مکالمه زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گلدیس.

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 4521
تاریخ شروع : 1397/01/18       تاریخ پایان : 1397/02/15
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 14:00
دوشنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 14:00
چهارشنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 14:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 39
ظرفیت : 20
مبلغ : 3,000,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 5421
تاریخ شروع : 1397/01/19       تاریخ پایان : 1397/02/30
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 39
ظرفیت : 20
مبلغ : 3,000,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 2124
تاریخ شروع : 1397/01/18       تاریخ پایان : 1397/02/17
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
استاد :
مدت ( ساعت ) : 39
ظرفیت : 15
مبلغ : 3,000,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری