• 02166550055-02166555618
نیمه فشرده T 3B
عنوان درس : نیمه فشرده T 3B

عنوان لاتین درس : semi intensive T 3B

دوره T 3B هشتمین و آخرین ترم در دوره های نیمه فشرده آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان محسوب میگردد.


دوره های نیمه فشرده T 3B آموزش زبان انگلیسی :

دوره T 3B هشتمین و آخرین ترم در دوره های نیمه فشرده آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان در آموزشگاه زبان گلدیس به شمار می آید.


جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری