• 02166550055-02166555618
نيمه فشرده انگلیسی T 3B
عنوان درس : نيمه فشرده انگلیسی T 3B

عنوان لاتین درس : semi intensive T 3B

دوره T 3B هشتمین و آخرین ترم در دوره های نیمه فشرده آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان در آموزشگاه زبان گلدیس به شمار می آید.


دوره های نیمه فشرده T 3B آموزش زبان انگلیسی :

 

دوره T 3B هشتمین و آخرین ترم در دوره های نیمه فشرده آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان در آموزشگاه زبان گلدیس به شمار می آید.

 پس از اتمام این دوره زبان آموزان موفق به اخذ گواهی رسمی و معتبر پایان دوره مکالمه زبان انگلیسی از گلدیس میشوند .


جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری