• 02166550055-02166555618
لیست درسهای گروه : زبان ترکی استانبولی

آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولی

دوره های آموزش زبان ترکی استانبولی سالهاست که در آموزشگاه زبان گلدیس غرب تهران  منطقه ستارخان به شکل مدون با بهترین اساتید native زبان ترکی استانبولی برگزار میشود.

کلاس های زبان ترکی استانبولی در این موسسه از سطح مبتدی تا مکالمه روان در دوره های عادی 8 ترم (8 ماه) به طول می انجامد ولی در دوره های فشرده زبان ترکی استانبولی این زمان به 4 ترم (4 ماه) تقلیل می یابد.

دوره های عادی آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولی در قالب 8 ترم و هر ترم شامل 13 جلسه کلاس 1.5 ساعته برگزار میگردند. 

این کلاس ها به شکل 3 روز در هفته (روزهای زوج) , 2 روز در هفته (یکشنبه و سه شنبه) یا (پنجشنبه و جمعه) و 1 روز در هفته (جمعه ها) و سازماندهی شده اند تا به بهترین نحو پاسخگوی شرایط متفاوت زمانی همه متقاضیان عزیز باشند. 

کلاس های فشرده زبان ترکی استانبولی در این آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در غرب تهران در قالب 4 ترم و هر ترم شامل 13 جلسه کلاس 3 ساعته برگزار میگردند. 

این کلاس ها به شکل 3 روز در هفته (روزهای زوج) , 2 روز در هفته (یکشنبه و سه شنبه) یا (پنجشنبه و جمعه) و 1 روز در هفته (جمعه ها) و سازماندهی شده اند.