• 02166550055-02166555618
تعیین سطح اولیه
تعیین سطح اولیه
راهنمایی ( توضیحات ) : داوطلب گرامی جهت ارزیابی سطح لطفا فرم زیررابه طورکامل ودقیق تکمیل نمایید.و حتما بعد از پر کردن فرم و تمایل به شرکت در کلاسها و ارزیابی دقیق تر سطح خود با دفتر موسسه تماس حاصل فرمایید. 66550055/66525780/66555618


Name & Family :
 

Mobile :
  

Phone :
  

what is your name? :
 

how old are you? :
 

where are you from? :
 

where do you live? :
 

what is your job? :
 

write about your daily activities from morning until night :
 

what did you do yesterday? :
 

what is your favorite sport? :
 

how often do you play or do that sport? :
 

کد بالا را در کادر وارد نمایید :