• 02166550055-02166555618
لینک مفید
نحوه استفاده از may, might, should, would, could در زبان انگلیسی
جملات، لغات واصطلاحات انگلیسی مربوط به اطلاعات شخصی،ازدواج وطلاق
جملات رایج وکاربردی زبان انگلیسی در مورد پیداکردن هتل
جملات زبان انگلیسی در زمینه درس خواندن، امتحان دادن، قبول یا رد شدن
اصطلاحات کاربردی و روزمره زبان انگلیسی درزمینه خوابیدن و بیدار شدن
اصطلاحات فیلم های زبان انگلیسی
جملات زبان انگلیسی در مورد خانه و آپارتمان
جملات رایج زبان انگلیسی در اثاثیه منزل و حروف اضافه مکانی
عذرخواهی درزبان انگلیسی
جملات کاربردی درزمینه مشکلات یادگیری زبان انگلیسی
اصطلاحات کوتاه و شیرین روزمره زبان انگلیسی
جملات استادزبان انگلیسی درکلاس
جملات زبان انگلیسی در زمینه ابراز احساسات و عواطف
جملات ضروری زبان انگلیسی درمکالمات تلفنی
جملات انگلیسی مورد نیاز زبان آموز در کلاس
جملات واصطلاحات زبان انگلیسی در مورد تحصیلات
جملات زبان انگلیسی درزمینه سن،قدو وزن
جملات مربوط به شخصیت افراد درزبان انگلیسی
جملات زبان انگلیسی درمورد پاسپورت،ویزاوسفارت
جملات و اصطلاحات زبان انگلیسی در مورد روابط خانوادگی و فامیلی
جملات واصطلاحات زبان انگلیسی درحیطه تحصیل و دانشگاه
جملات واصطلاحات زبان انگلیسی درزمینه کارکردن و شغل ها
لغات واصطلاحات مربوط به غذا و رستوران
نحوه نگارش نامه های رسمی و غیر رسمی