(intermediate) بحث آزاد انگلیسی
عنوان درس : (intermediate) بحث آزاد انگلیسی

عنوان لاتین درس : english free discussion

دوره های بحث آزاد free discussion, دوره هایی هستند که هدف از برگزاریشان ارتقای سطح speaking زبان آموزان در موقعیت بحث و مباحثه حول موضوعات مختلف عمومی و روزمره میباشد.


دوره های بحث آزاد یا Free discussion :

دوره های بحث آزاد, دوره هایی هستند که هدف از برگزاریشان ارتقای سطح speaking زبان آموزان از طریق قرار دادن آنها در موقعیت بحث و مباحثه حول موضوعات مختلف عمومی و روزمره به همراه دیگر زبان آموزان در کلاس میباشد.

اما شرکت در کلاس های free discussion برای زبان آموزانی امکان پذیر و مفید است که حداقل دارای سطح pre-intermediate بوده و با شرکت در این دوره ها قصد دارند لغات و اصطلاحات و نکات گرامری را که در طول ترم های گذشته آموخته اند با تمرین و تکرار در قالب speaking در ذهن خود تثبیت نمایند.
 
علاوه بر مزایایی که برشمردیم, در دوره های Free discussion زبان آموزان قادر خواهند بود که لغات و اصطلاحات جدید فراوانی را به دامنه دانسته های خود اضافه نموده و مشکلات گرامری و دستوری که در حین صحبت کردن آنها به زبان انگلیسی بروز می کند نیز بوسیله استاد رفع نمایند و در مجموع جهش و پیشرفت شگرفی در فراگیری زبان انگلیسی و یا هر زبان خارجی دیگر در خود احساس خواهند کرد.

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری