مبتدی انگلیسی F 5
عنوان درس : مبتدی انگلیسی F 5

عنوان لاتین درس : F5

-

-

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 1375
تاریخ شروع : 1401/11/19       تاریخ پایان : 1402/01/21
روزهای برگزاری :
چهارشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مدت ( ساعت ) : 21
ظرفیت : 20
مبلغ : 5,500,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 1375
تاریخ شروع : 1401/11/30       تاریخ پایان : 1402/01/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 21
ظرفیت : 20
مبلغ : 5,500,000

مکان کلاس : شعبه بزرگسال + اضافه به سبد خرید

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری