لیست درسهای گروه : top notch

 

دوره های Top notch :

دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بزرگسالان با سیستم Top notch (موفق ترین منبع آموزش مکالمه زبان انگلیسی) در آموزشگاه زبان گلدیس در غرب تهران محدوده ستارخان از سطح مبتدی تا پیشرفته در تمامی سنین از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان در مراکز مجزا برگزار می گردد.

ّّمبتدی انگلیسی F6
_
نیمه فشرده انگلیسی T 3B
دوره T 3B, هشتمین و آخرین ترم در دوره های نیمه فشرده آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان در آموزشگاه زبان گلدیس به شمار می آید.
نیمه فشرده انگلیسی T 3A
دوره T 3A , هفتمین ترم در دوره های آموزش نیمه فشرده مکالمه زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گلدیس محسوب میشود .
نیمه فشرده انگلیسی T 2B
این دوره نیمه فشرده آموزش مکالمه انگلیسی , ششمین ترم در سیستم آموزش زبان انگلیسی بصورت فشرده در آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس به شمار می آید.
نیمه فشرده انگلیسی T 2A
دوره T 2A , پنجمین ترم در سیستم آموزش نیمه فشرده مکالمه انگلیسی در آموزشگاه زبان گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان میباشد.
نیمه فشرده انگلیسی T 1B
دوره T 1B, چهارمین ترم از مجموع 8 ترم دوره های نیمه فشرده مکالمه زبان انگلیسی و اخذ مدرک دیپلم پایان دوره مکالمه از آموزشگاه زبان گلدیس محسوب میشود.
نیمه فشرده انگلیسی T 1A
دوره های نیمه فشرده T1A یا Top notch 1A, سومین ترم از 8 ترم دوره های آموزش نیمه فشرده مکالمه زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان های خارجی گلدیس غرب تهران میباشد.
نیمه فشرده انگلیسی F B
-
نیمه فشرده انگلیسی F A
​دوره نیمه فشرده FA, اولین ترم از مجموع 8 ترم در سیستم کلاس های فشرده زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان انگلیسی بزرگسالان گلدیس غرب تهران محسوب میشود.
نيمه فشرده انگلیسی T 3B
دوره T 3B هشتمین و آخرین ترم در دوره های نیمه فشرده آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان در آموزشگاه زبان گلدیس به شمار می آید.
مبتدی انگلیسی F7
_
مبتدی انگلیسی F6
_
مبتدی انگلیسی F 5
-
مبتدی انگلیسی f 4
دوره f 4, یک سطح تقریبا مبتدی در کلاس های آموزش مکالمه زبان انگلیسی به جوانان و بزرگسالان در موسسه زبان انگلیسی گلدیس غرب تهران و منطقه ستارخان محسوب میشود.
مبتدی انگلیسی f 3
دوره f 3, یک سطح مبتدی آموزش مکالمه زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگسالان در آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان محسوب می شود.
مبتدی انگلیسی f 2
دوره f2, موسسه گلدیس یکی از بهترین آموزشگاه زبان در ستارخان و غرب تهران در آموزش مکالمه زبان انگلیسی از طریق سیستم Top Notch میباشد.
مبتدی انگلیسی f 1
دوره F1, آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بزرگسالان در آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس غرب تهران (ستارخان)ازاین دوره آغازمی گردد. .
فوق فشرده انگلیسی T 2A.B
دوره فوق فشرده T 2 A.B, سومین ترم از مجموع ۴ ترم آموزش زبان انگلیسی به صورت فوق فشرده در آموزشگاه زبان گلدیس به شمار می رود.
فوق فشرده انگلیسی T 1A.B
دوره فوق فشرده T 1A.B, دومین ترم از مجموع 4 ترم کلاس های فوق فشرده زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گلدیس به حساب می آید.
فوق فشرده انگلیسی T 3A.B
​ دوره فوق فشرده T 3 A.B یا top notch 3 A.B, چهارمین و آخرین ترم از مجموع 4 ترم دوره های آموزش فوق فشرده مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان گلدیس به حساب می آید.
فوق فشرده انگلیسی F A.B
​ دوره فوق فشرده F A.B یا Top notch fundamentals A.B, اولین ترم از مجموع 4 ترم دوره های فوق فشرده مکالمه زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گلدیس می باشد.
دوره گرامر و مکالمه
-
خصوصی انگلیسی
_
تربیت مدرس ( TTC )
-
انگلیسی T 305
دوره T 305 پنجمین ترم آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بزرگسالان در کتاب تاپ ناچ 3 و بیستمین و آخرین ترم دوره های مکالمه با سیستم کتاب Top notch محسوب می شود.
انگلیسی T 304
دوره T 304, نوزدهمین ترم از مجموع 20 ترم آموزش مکالمه زبان انگلیسی از طریق سیستم کتاب Top notch در رده سنی بزرگسالان به حساب می آید.
انگلیسی T 303
دوره T 303, هجدهمین ترم آموزش مکالمه زبان انگلیسی از مجموع 20 ترم کتاب Top notch در قالب دوره های ترمیک عادی به شمار می آید.
انگلیسی T 302
دوره T 302 یا Top notch 302, در سیستم آموزشی آموزشگاه زبان گلدیس ستارخان دومین ترم آموزش مکالمه زبان انگلیسی در کتاب تاپ ناچ 3 محسوب می شود.
انگلیسی T 301
دوره T 301, اولین ترم کتاب top notch 3 در دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان موسسه زبان گلدیس ستارخان و جزء سطوح Intermediate ارزیابی می شود.
انگلیسی T 205
دوره 205 T, در آموزشگاه زبان گلدیس بهترین آموزشگاه زبان در ستارخان و غرب تهران, پانزدهمین ترم از کل دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان به شمار می آید.

اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین