دوره های فوق تخصصی TTC در تهران | آموزشگاه زبان گلدیس
 

کلاس TTC زبان انگلیسی در غرب تهران - آموزشگاه زبان گلدیس

 

موسسه زبان های خارجی گلدیس, به عنوان یکی از تخصصی ترین و بهترین آموزشگاه زبان در غرب تهران و منطقه ستارخان , با بهره گیری از اساتید Native و حرفه ای مفتخر به خلق روش های نوین و منحصر به فردی در عرصه های مختلف آموزش زبان های خارجی گردیده و این مهم را با برگزاری دوره های TTC بیشمار و تربیت اساتید مسلط و موفق از زبان آموزان موسسه و متقاضیان خارج از موسسه, به نحو شایسته ای به اثبات رسانده است.

مدرسان دوره های TTC در موسسه زبان گلدیس ستارخان, از بهترین اساتید تهران و حتی کشور و غالبا جزو اساتید native این موسسه می باشند.

 کلاس های ttc در غرب تهران

کلاس های TTC در هر دو عرصه روش تدریس مکالمه و روش تدریس کلاس های IELTS آیلتس در قالب کلاس های گروهی با تعداد 8 تا 15 نفر در قالب 15 جلسه 90 دقیقه ای بصورت 100% تضمینی برگزار می گردد و پس از پایان دوره و در صورت موفقیت متقاضیان گرامی در امتحان تدریس عملی (DEMO) مدرک رسمی TTC دریافت می نمایند و قطعا واجد شرایط تدریس در اکثر آموزشگاه های زبان در تهران خواهند بود.

 

(اگر سطح علمی و تدریس متقاضیان با استاندارد های تدریس در گلدیس هماهنگ باشد پس از اتمام دوره, امکان همکاری با این موسسه را نیز خواهند داشت.)

 کلاس ttc, آموزش ttc, دوره ttc

دوره های روش تدریس زبان انگلیسی :

 

مهارت های چهارگانه در زبان انگلیسی و روش تدریس مقوله های مختلف زبان انگلیسی :

 

1. مهارت شنیداری Listening :

 

برای آموزش زبان خارجي لازم است ابتدا زبان آموزان تا حد امکان در معرض زبان قرار گيرند تا مهارتهاي دريافتي زبان (receptive skills) را در خود تقويت نمايند و سپس از آنها خواسته شود تا دست به توليد زبان بزنند.

مهارت شنيداري براي رسيدن به اين هدف نقش مهمي ايفا ميكند. مهارت شنيداري ميتواند به دانش آموزان کمک كند تا دانش پايه زبان را در خود تقويت كنند.

انجام فعاليتهاي زير ميتواند به توسعه مهارت شنيداري کمک كند :

 

1. شنيدن و تكرار كردن (Listen and repeat)

2. شنيدن و اشاره كردن يا شنيدن جور كردن (Listen and point or listen and match)

3. شنيدن و خواندن (Listen and repeat)

4. شنيدن و انجام دادن (Listen and do)

 

2. مهارت صحبت کردن  (speaking) :

 

اين مهارت به دانش آموزان فرصت ميدهد تا الگوهاي زبان جديد را به طور شفاهي تمرين كرده و تولید نمايند.

انجام فعاليتهاي زير ميتواند به پیشرفت مهارت گفتاري كمك كند :

 

1. ايفاي نقش (role play).

2. انجام تمرينات شفاهي (oral drills).

3. بازگو كردن يك متن كوتاه شنيده شده يا خوانده شده.

4. شرح فعاليت هاي روزمره.

5. حدس زدن و كامل كردن ادامه يك متن از طريق گوش كردن یایک متن ناقص.

6. توصيف يك يا چند تصوير مربوط به هم.

7. مقايسه بين دو يا چند تصوير.

 

3. مهارت خواندن (Reading) :

 

در تدريس مهارت خواندن، زبان آموزان ابتدا به صورت منظم با حروف الفبا آشنا مي شوند. سپس با روش ديدن و گفتن (look and say) كلمات را به عنوان يك واحد به طور شفاهي تمرين مي كنند.

خواندن كلمات جديد با روش (Listen and read) انجام میشود و معاني آن نيز به وسيله تصاوير درك مي شوند. تشخيص كلمات جديد و تلسط بر شكل نوشتاري آنها به وسيله تمرينات موجود در كتاب كار و به كارگيري جداول و غيره تقويت مي گردد.

در گام بعدي به دانش آموزان كمك ميگردد تا بين حروف نوشته شده در كلمه و تلفظ آنها ارتباط برقرار كنند (Phonics). به تدريج زبان آموزان مهارت خواندن خود را با خواندن جملات كوتاه توسعه مي دهند تا جايي كه قادر خواهند بود تا متون خواندني را خوانده و درك نمايند و به سئوالات آن پاسخ دهند.

 

4. مهارت نوشتن (Writing) :

 

از آنجايي كه نگارش زبان فارسي با انگليسي كه يك زبان خارجي مي باشد متفاوت است لازم است كه دانش آموزان به انجام يك سلسله فعاليت هايی كه در اصطلاح فعاليت هاي "پيش نوشتاري" گفته ميشود مبادرت ورزند.

هدف ازاين نوع فعاليت ها ايجاد هماهنگي در كنترل حركات دست و چشم، رعایت فاصله و تمرين و ممارست در حركات روان و سريع قلم جهت دست يابي به ریتم طبيعي نوشتن حروف در انگليسي مي باشد.

مهارت دستخط با حركات ساده شروع شده و ابتدا با تمرين الگوهاي حروف و سپس به نوشتن حروف بزرگ و كوچك ادامه مييابد. در نهايت به ارتباط حروف با يكديگر به شكل تقريبا سر هم ختم میگردد.

با انجام اين كار دانش اموزان به يك دستخط زيبا، واضح و روان دست پيدا خواهند كرد. در مرحله بعد، تمرينات در كتاب درسي و كتاب كار توسعه مي يابد.

 

روش تدریس مقوله های مختلف در انگلیسی :

 

در امر آموزش زبان خارجي به زبان آموزان كمك مي شود تا مهارتهاي "شنيداري، گفتاري، خواندن و نوشتن" را در خود توسعه داده و دانش ساختاري پايه و واژگان ضروري زبان را در خود تقويت نمايند. شركت فعال و همكاري گروهي دانش آموزان در فرآيند تدريس، دستيابي اهداف فوق را آسان تر مي سازد.

از جمله موارد مورد تاكيد در امر آموزش زبان عبارتند از :

 

1. به كار گيري دانش اموزان در فعاليت هاي عملي (Practical Tasks) مرتبط با شرايط  واقعي زبان انگليسي.

2. ارائه فرصت كافي به دانش آموزان جهت تعامل (interaction) با يكديگر.

3. بهره گيري از فعايت هاي دو نفره و گروهي جهت انجام فعاليتهاي مکالمه جمعي به گونه اي كه هر دانش آموز در يك كار گروهي داراي و ظيفه خاصی باشد.

4. برقراري تناسب مطلوب بين فعاليت ها از نظر كاربرد صحيح زبان (accuracy) و نيز به كارگيري روان و سليس زبان (fluency).

5. ايفاي نقش اساتید به عنوان تسهیل كننده آموزش به گونهاي كه استاد محوري در كلاس كاهش يافته و فعاليت هاي مبتني بر يادگيري (Learning–directed activites) افزايش يابد.

6. فرآيند ارزشيابي مبتنی بر تداوم فعاليت هاي مهارتي در آموزش و يادگيري باشد.

7. انجام كارهاي گروهي، سرودها، بازي هاي زباني و ايفاي نقش در كلاس.

 

روش تدريس Reading :

 

1. از دانش آموزان بخواهيد كتاب هايشان را ببندند. چارت يا اسلايد حاوي تصاوير مربوط را نمايش دهيد.

2. با توضيحات كلي و يا طرح چند سئوال در ارتباط با موضوع متن، در دانش آموزان ايجاد آمادگي كنيد.

3. با در نظر گرفتن روش تدريس لغات جديد تعدادی از كلمات كه در فهم متن ايجاد اشكال مي كنند را تدريس كنيد.

4. سوالاتي از دانش اموزان بپرسيد كه براي جواب دادن به آنها مجبور باشند به متن مراجعه كنند و از تكنيك هاي خواندن براي درك مفهوم كلي (Skimming) و وارسي متن (Scanning) استفاده كنند.

5. در صورت نياز ساختارهاي گرامري مبهم را براي دانش آموزان به طور اجمالي توضيح دهيد.

 

دانش واژگاني (Vocabulary) :

 

1. واژه هاي دستوري (Function Words) :  عبارتند از ضماير، حروف تعريف و غيره.

2. واژه هاي معنايي (Content Words) : عبارتند از اسم، فعل، صفت و غيره ... واژگان معنايي به كار رفته در دوره راهنمايي به گونه اي هستند كه يا مي توان در كلاس يافت، يا با خود به كلاس آورد، يا تصوير آن رابر روي تخته كشيد، يا بر روی لوح به نمايش گذاشت يا با انجام عملي مفهوم آنرا منتقل كرد و در نهايت توضيح مختصري به انگليسي داده و از كلمات متضاد و مترادف كمك گرفت.

 

روش تدريس لغات جديد :

 

الف) مرحله معرفي (Presentation)

 

1. از دانش آموزان بخواهيد كه كتاب هاي خود را بسته و به شما گوش دهند.

2. واژه جديد را چند بار تلفظ كنيد و معني آن رابا استفاده از فلش كارت، لوح و يا خود شیء (در صورتي كه در كلاس موجود باشد) به دانش اموزان تفهيم كنيد.

3. واژه جديد را در يك يا دو جمله جديد به كار ببريد تا مفهوم آن كاملا درك شود.

4. هر واژه را روي تخته نوشته و يا از روي فلش كارت به دانش اموزان نشان دهيد.

در اين مرحله هر واژه را چند بار تكرار نمائيد تا فرم نوشتاري آن را در حالي كه تلفظ واژه را مي شنوند، ببيند.

 

ب) مرحله تمرين (Practice)

 

1. از دانش آموزان بخواهيد به صورت گروهي و فردي واژگان را بعد از شما تكرار كنند.

2. از دانش آموزان بخواهيد به صورت گروهي و انفرادي واژگان را بعد از شما با ديدن تصاوير تكرار كنند.

3. از دانش اموزان بخواهيد به صورت گروهي و انفرادي واژگان را بعد از شما با ديدن فرم نوشتاري تكرار كنند.

 

ج) مرحله توليد و كاربرد (Production)

 

1. كلمه هاي تدريس شده را با به كارگيري از شيوه هاي زير ارزشيابي كنيد.

يكي از دستورالعمل هاي زير را به دانش آموزان بدهيد:

يك .............. به من نشان بده  Show me a …………..

به ................ اشاره كن    .Point to a …………..

يك ........... به من بده     Give me a …………..

تصور يك ...........را بكش  Draw a picture of a …..

 

2. جمله اي با يك جاي خالي بنويسيد و از دانش آموزان بخواهيد با يكي از كلمات جديد تدريس شده آن را كامل كنند.

3. از دانش اموزان بخواهيد تا كلمات تدريس شده را در جمله به كار ببرند.

 

لغات جدید به كمك تصاوير :

 

1. معرفي كلمه : ضمن اشاره به تصوير و كلمه، كلمات مربوط به هر تصوير را چند بار تكرار كنيد. در اين مرحله دانش آموزان فقط گوش مي دهند.

 

2. تكرار گروهي : ضمن اشاره به تصوير کلمه را بگوييد و از دانش آموزان بخواهيد بعد از شما تكرار كنند. اين عمل را با تك تك تصاوير انجام دهيد.

 

3. اشاره معلم و تكرار گروهي : به تصاوير اشاره كنيد بدون آنكه كلمات را بر زبان آوريد با حركات دست، دانش آموزان را به گفتن كلمه مربوط به هر تصوير تشويق كنيد.

 

4. تكرار انفرادي : از چند نفر به طور انفرادي بخواهيد تا با اشاره شما به تصاوير، كلمه مربوط به آن را ادا كنند.

لازم به يادآوري است كه دانش اموزان مجازند فقط بعد از معلم كلمات را به طور انفرادي يا گروهي تكرار كنند.

 

روش تدريس پيشنهادي نكات گرامری :

 

الف) مرحله معرفي (Presentation) :

 

1. از دانش اموزان بخواهيد تا كتاب هاي خود رابسته و به شما گوش دهند.

2. با بكارگيري از اشیا و موقعيت هاي موجود در كلاس، لوح، فلش كارت و غيره ... جملات معني دار كوتاه بسازيد كه در ان ساختار جديدي به كار رفته باشد.

3. بعد از معرفي نكته زباني جديد با چند سئوال مختصر ،ميزان فهم دانش آموزان را ارزیابی کنید.

 

ب) مرحله تمرين (Choral Drills) :

 

1. از دانش اموزان بخواهيد تا كتاب هاي خود را بسته و به شما گوش دهند.

2. جمله "الگو" كه نكته زباني جديد را در خود دارد چند بار بلند بخوانید.

3. از دانش آموزان بخواهيد كه بعد از شما تكرار كنند.

4. از دانش اموزان بخواهيد تا با استفاده از كلمات داده شده، جملا ت را بازگو كرده و تغييرات لازم را اعمال كنند.

لازم به تذكر است كه انجام برخي تمرينات شفاهي نظير"سئوال و جواب" در خصوص تصاوير ممكن است با بسته بودن كتاب ميسر نباشد، لذا از دانش اموزان بخواهيد در انجام اين تمرينات به كتاب ها نگاه کنند.

 

ج) مرحله توليد (Written Exercises) :

 

انجام موفقيت آميز تمرينات شفاهي از طرف دانش آموزان ممكن است تضمين كننده به كار گيري صحيح نكات تدرس شده در تمرينات نوشتاري نباشد.لذا لازم است زبان آموزان تمرينات نوشتاري را بدون كنترل استاد انجام دهند تا ارزيابي بهتري از دانش خود داشته باشند.

 

1. نحوه انجام هر يك از تمرينات را به طور خلاصه توضيح داده و در صورت نياز يك نمونه انجام دهيد.

2. از دانش آموزان بخواهيد تا تمرينات را در منزل انجام داده و در جلسه بعد در كلاس مورد ارزيابي قرار گيرند.

 

روش تدریس اصوات (Phonetics) :

 

الف) مرحله معرفي (Presentation) :

 

1. از دانش اموزان بخواهيد كتاب هايشان را بسته و به شما گوش دهند.

2. track قسمت مورد تدريس را روشن كرده و يا خود با صداي بلند كلمات را چند بار بخوانيد.

 

ب) مرحله تمرين (Practice) :

 

1. كلاس را به دو قسمت تقسيم كنيد از يك گروه بخواهيد بعداز شما تكرار كنند در حالي كه گروه ديگر گوش مي دهند. سپس نقش گروه ها را عوض كنيد. بدين طريق فرصت براي تشخيص صوت جديد مهيا خواهد شد.

2. از كل كلاس بخواهيد بعد از شما تكرار كنند. تكرار انفرادي نيز بخواهيد.

3. كلماتي كه داراي صوت جدید مي باشند بر روي تخته نوشته و يا از زبان آموزان بخواهيد به كتاب هايشان نگاه كرده و كلمات را بعد از شما تكراركنند.

 

ج) مرحله توليد (Production) :

 

1. از دانش آموزان بخواهيد كلمات را به صورت انفرادي تكرار كنند. تصحيح خطاهاي تلفظي توصيه مي شود.

2. مثال هاي بيشتري براي دانش آموزان ارائه دهيد و از آنها بخواهيد كلماتي كه صوت مشابه دارند را در كتاب خود پيدا كنند.

 

هدف از تمرينات Oral Drills :

 

براي تقويت مهارت "شنيداري (Listening)"و "مهارت گفتاري" (Speaking) لازم و ضروري مي باشد.

 

روش تدريس پيشنهادي مكالمه :

 

الف) مرحله معرفي (Presentation) :

 

1. جهت ايجاد آمادگي دانش آموزان براي پذيرش مكالمه از آنها چند سئوال در مورد موضوع مكالمه بپرسيد و يا توضيحی خلاصه در مورد آن بدهيد.

2. با استفاده از تصاوير و اشياء موجود و يا كشيدن شكل برروي تخته موضوع مكالمه را معرفي كنيد. ممكن است لازم باشد كه موضوع مكالمه را به طور خلاصه توضيح بدهيد.

3. كلمات جديد موجود در مكالمه كه در فهم آن نقش دارند را تدريس كنيد.پس از آن چند سئوال مفهومی از مکالمه کتاب بر روی تخته حک کنید.

4. از دانش اموزان بخواهيد با کتاب های بسته به مكالمه گوش دهند به آنها بگوييد كه پس از شنیدن به سئوالات روی تخته پاسخ دهند.

5. چند سئوال درك مطلب از دانش آموزان بپرسيد كه موضوعات كلي مكالمه را در بر گيرد. پاسخهاي كوتاه را از دانش اموزان بپذيريد.

6. يك بار ديگر از دانش آموزان بخواهيد كه به متن مكالمه گوش دهند و به سئوالات جزئي تري پاسخ دهند.

7. از دانش اموزان بخواهيد كه كتابهايشان را باز كنند و با نگاه كردن به متن به مكالمه گوش دهند.

8. اگر لازم بود متن مكالمه را به انگليسي توضيح داده و ساختارهاي مهم را براي دانش اموزان شفاف نمایید.

 

ب) مرحله تمرين (Practice) :

 

1. مكالمه را با مكث هاي جزئی بلند بخوانید و از دانش آموزان بخواهيد به صورت دسته جمعي و انفرادي تكرار كنند.

2. كلاس را به دو قسمت تقسيم كنيد و به هر قسمت نقشي واگذار كنيد و از آنها بخواهيد نقش هاي خود را تكرار كنند و در نهايت از دانش آموزان بخواهيد كه به صورت انفرادي ايفاي نقش كنند.

 

ج) مرحله توليد (Production) :

 

1. مكالمه را بر روي تخته نوشته و بعضي از كلمات و عبارات را پاك كنيد و از دانش آموزان بخواهيد آن را جايگزين كنند.

2. از دانش آموزان بخواهيد كه در قالب PAIR مكالمه را انجام دهند.

3. از دانش آموزان بخواهيد در منزل به تمرين مكالمه پرداخته و آماده ايفاي نقش در جلسه بعد باشند.

66555618  021 -    66550055 021نظر کاربران
پرنیان گفته است :
سلام وقتتون بخیر من میخوام این مدرک ttc را ترجمه کنم و به خارج ببرم تا بتونم در کشور ترکیه زبان تدریس کنم این مدرک رو میشه ترجمه کرد و برد؟
پاسخ مدیر سایت :

 

سلام

بله امکانپذیر هست دوست عزیز .....

تاریخ : 1400/02/15 17:16:18

میثاق گفته است :
سلام و خسته نباشید . من یک سری سوال داشتم ممنون میصم که جواب بدید ... ۱ _ من در حال حاضر ۱۸ سال دارم ، اگر مدرک ttc رو داشته باشم و دارای مهارت کافی جهت تدریس باشم ، امکان ایجاد فرصت شغلی برای من وجود داره ؟ ( با توجه به سنم که ۱۸ هست .) ۲_ با توجه به شرایط امروزه ، کلاس ها حضوری هست یا انلان و ایا امکان برگزاری هردو وجود داره ؟ ۳_ و اگر میشه هزینه به روز رو بگید . خیلی ممنون و خسته نباشید
پاسخ مدیر سایت :

 

سلام

با دفتر موسسه تماس بفرمایید ....

تاریخ : 1400/02/02 22:42:45

کمال گفته است :
با سلام ، هرچند که موسسه خود شما از اعتبار بالایی برخوردار است، میخوام بدونم مدرکی که ارائه میدهید به تایید کدام مرجع به غیر از خود شما میرسد.
پاسخ مدیر سایت :

 

سلام

با توجه به شرایط تحریم و غیره هیچ موسسه ای در ایران مدرک زبان یا TTC رو نمیتونه تحت لیسانس جای خاصی که خارج از ایران قرار داره صادر بکنه ...

هر موسسه ای که همچین ادعایی داره کلاهبردار و ادعاش هم کذب محض هست ....

مدرک ما تحت نظارت وزارت ارشاد هست دوست عزیز ...

در خدمتیم ....

تاریخ : 1398/05/29 19:58:16

monir گفته است :
سلام روزتون بخیر من مدرک ttc رو از تربیت مدری دارم. میخواستم ببینم اگر در آزمون جذب مدرس گلدیس شرکت کنم و قبول بشم مجددا باید دوره ttc رو بگذرونم یا اینکه نیازی نیست؟
پاسخ مدیر سایت :

 

سلام

اگر جلسه interview که مرحله اول هست رو با موفقیت پشت سر بذارید و در مرحله بعدی که آزمون Demo هست هم موفق عمل کنید دیگه نیازی به شرکت در دوره های TTC ندارید دوست عزیز ..

در خدمتیم ..

تاریخ : 1398/04/05 12:26:56

نیما بالسینی گفته است :
با عرض سلام و خسته نباشید. ممکن هست بفرمایید که دوره جدید کلاس های ttc از کی شروع میشه و اینکه آیا پیش نیاز و مدرک خاضی برای این دوره ها لازم هست؟ و اینکه آیا بعد از برگزاری دوره از منتخبین برای تدریس استفاده میشه؟ ممنون
پاسخ مدیر سایت :

 

سلام

دوره جدید TTC گلدیس اخیرا شروع شده و برای شرکت در دوره بعدی میتونیم در خدمتتون باشیم ...

در مورد زمان آغاز دوره با دفتر موسسه تماس بفرمایید دوست عزیز ...

بله در صورتی که استاندارد های تدریس در موسسه زبان گلدیس رو داشته باشید امکان همکاری پس از پایان دوره و موفقیت در آزمون DEMO وجود داره ..

تاریخ : 1398/03/07 18:9:26

Amir گفته است :
با سلام و احترام اگر ممکن هست زمان شروع کلاس و هزینه دوره را بفرمایید.
پاسخ مدیر سایت :


سلام

در حال حاضر چند کلاس TTC در حال تکمیل ظرفیت هست که یکی از اونها نهایتا در 10 روز آینده استارت میخوره ...

البته جهت کسب اطلاعات دقیق تر بابت زمان شروع دوره ها و هزینه ها با دفتر موسسه تماس بفرمایید دوست عزیز ..

در خدمتیم ....

تاریخ : 1398/01/23 23:2:42

آوا روح نیا گفته است :
سلام، روزتون بخیر می خواستم بدونم دوره TTC تخصصی برای کودکان هم دارید؟
پاسخ مدیر سایت :

 

سلام

دوره های TTC گلدیس تنها برای تدریس به بزرگسالان برگزار میشه دوست عزیز ...

تاریخ : 1398/01/21 9:58:52

محیا گفته است :
سلام لطفا بفرمایید چه کسانی میتونن تواین دوره شرکت کنند منظورم اینه که پیش نیاز خاصی باید داشته باشند؟ و دوره خاصی باید دیده باشن؟
پاسخ مدیر سایت :


سلام

شرکت در کلاس های TTC مستلزم داشتن سطح بالای مکالمه زبان انگلیسی و آشنایی کامل با مباحث ساختاری و گرامری زبان هست .

در خدمتیم .

تاریخ : 1397/11/08 13:28:9

آتشین گفته است :
با سلام و احترام، وقت با ارزشتون بخیر، بنده کارشناس مترجمی زبان انگلیسی هستم و قصد شرکت در دوره TTC این مجموعه خوب وفعال رو دارم اما نمیدونم که هزینه و همچنین تایم کلی این دوره چقدر هست و اینکه شروع دوره پاییزتون از کی هست. سوالی که داشتم از شما اینه که همونطور که مطلع هستین آموزشگاه های زبان مدرک TTC همدیگر رو اصلا قبول ندارن ( این مطلب رو به شخصه از چندین آموزشگاه جویا شدم و تحقیق به عمل آوردم)، حالا با توجه به این مهم، چه تضمینی وجود دارد که مدرک TTC موسسه شما رو موسسات و آموزشگاههای مختلف دیگه در سطح تهران، بپذیرند و قبول داشته باشند؟؟؟
پاسخ مدیر سایت :


سلام

نکته اولی که باید عرض کنم اینه که اگر موسسه ای آگهی جذب مدرس منتشر میکنه اولین مرحله اینه که شما بعد از تماس تلفنی در محل حاضر می شید و application form رو پر می فرمایید....

بعد در جلسه مصاحبه حضوری شرکت می فرمایید که در اون ضمن آشنایی موسسه با شما مهارت speaking و اطلاعات کلی شما در زمینه روش تدریس زبان انگلیسی هم مورد ارزیابی قرار میگیره....

در صورت پذیرش یک روز و ساعت جهت امتحان Demo هماهنگ میشه که تدریس عملی در محیط واقعی یا شبه کلاسی هست و در صورت موفقیت نسبی میتونید بعد از 1 یا 2 جلسه توجیهی با supervisor موسسه برای شروع همکاری آماده بشید.

نتیجه صحبت های بالا 3 چیز رو مشخص میکنه :

1. speaking و لهجه مناسب به عنوان ویترین کاری یک مدرس زبان بسیار درصد موفقیتش رو بالاتر میبره و مهمه....

2. آشنایی با روش های تدریس زبان هم در قالب گفتار و هم عمل .

3. اگر موسسه ای هر یک از این مراحل رو نادیده گرفت مثلا بعد پر کردن فرم گفت که باید حتما در کلاس های TTC ما شرکت کنید بدون اینکه هیچ سنجشی از سطح شما صورت گرفته شده باشه میشه گفت که هدف اون موسسه از انتشار آگهی مدرس صرفا تشکیل دادن و تکمیل کردن ظرفیت کلاس TTC خودش و کسب درآمد هست (که البته کم نیستن موسساتی که هر روز اینکارو انجام میدن!!!؟؟) نه جذب مدرس .

 

موسسه زبان گلدیس اگر نگیم بهترین ولی یکی از بهترین سیستم ها و مدرس های دوره های TTC رو در اختیار داره که اکثرا دارنده CELTA و DELTA از کمبریج هستند که افراد انگشت شماری هستن که این مدارک رو همزمان دارن .

اگر در دوره های TTC گلدیس که بدون شک یکی از بهترین کلاس TTC در غرب تهران هست شرکت کنید و واقعا هم با موفقیت دوره رو پشت سر بگذارید شک نکنید که نه تنها خود گلدیس بلکه تمامی موسسات گزینه های همکاری شما خواهند بود دوست عزیز....

در خدمتیم ....

تاریخ : 1397/06/09 21:36:51

ضرغام گفته است :
با سلام.ممکن هست بفرمائید هزینه کلاس ttc و زمان شروع و مدت و شرایط آن توضیح بفرمایین؟ با تشکر ضرغام فیروزی
پاسخ مدیر سایت :


سلام

یک کلاس TTC در حال تکمیل ظرفیت هست که فکر میکنم تو چند روز آینده در حال استارت باشه ...

طول دوره 15 جلسه کلاس 1.5 ساعته هست .

جهت کسب اطلاعات دقیق تر از تاریخ دقیق و هزینه دوره لطفا با دفتر موسسه تماس بفرماییددوست عزیز...

در خدمتیم....

تاریخ : 1397/06/05 22:0:47

نظر شما

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :

به اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در کلوب به اشتراک گذاری در فیس نما به اشتراک گذاری در توییتر
مطالب مرتبط
درباره آموزشگاه زبان گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان
دوره های فوق تخصصی TTC در تهران | آموزشگاه زبان گلدیس
برچسب ها ttc دوره ttc در تهران کلاس ttc در غرب تهران دوره تربیت مدرس انگلیسی در تهران کلاس ttc دوره های ttc آموزشگاه تخصصی ttc در تهران بهترین کلاس ttc در تهران کلاس ttc در ستارخان کلاس ttc در تهران آموزشگاه ttc در تهران آموزشگاه ttc در غرب تهران ttc courses