شرایط مهاجرت به استرالیا
 شرایط مهاجرت به استرالیا :

استرالیا با داشتن سیستم مکانیزه در زمینه مهاجرت و با برنامه ریزی دقیق و هدفمند به دنبال جذب نیروی كار ماهر و متخصص است که تکنیک و یا مهارت های حرفه ای آنها باعث پیشرفت و رونق اقتصادی استرالیا شود. مهارت های مورد نیاز شامل مهارت های تخصصی می باشد که در لیست مشاغل مورد نیاز (SOL) استرالیا لیست گردیده است. سازمان مهاجرت استرالیا با تعیین سیستم جدید تصمیم دارد افرادی را در اولویت قرار دهد که از سطح زبان قویتر و سن کمتر و سابقه کار بیشتری برخوردار باشند.

در صورتیکه شغل شما در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد شما می توانید با داشتن حداقل شرایط زیر برای شروع پروسه اقدام نمایید:
۱- در زمان اقدام سن شما باید كمتر از ۵۰ سال باشد.
۲- موفق به اخذ نمره حداقل ۶ آیلتس شوید.
۳- حداقل یک سال سابقه کار مرتبط با رشته تخصصی خود داشته باشید.

پروسه شما با توجه به نوع ویزای شما از ۱۲ تا ۲۴ ماه به طول خواهد انجامید. لازم به توضیح است طول این پروسه برای یک فرد نیز نسبت به فرد دیگری با توجه به رشته تحصیلی، سابقه کار، امتیاز متفاوت می باشد. درصورتی که پروسه شما به صورت موفقیت آمیز به ویزا ختم شود دولت استرالیا به شما یکی از ویزاهای زیر را می دهد که شما با در دست داشتن این ویزا می توانید در استرالیا زندگی، کار و تحصیل نمایید و همچنین در صورت گرفتن اقامت دایم از خدمات دیگری چون خدمات بیمه های درمانی و غیره استفاده نمایید.
    

انواع ویزای استرالیا:

۱- ویزاهای نیروی كار ماهر و متخصص
۲- ویزاهای تحصیلی
۳- ویزاهای ازدواج و نامزدی
۴- ویزاهای سرمایه گذاری
۵- ویزاهای توریستی

در گذشته به طور کلی ویزاهای مهاجرت از طریق مهارت (نیروی کار ماهر و متخصص) به چند دسته ویزاهای (175,176,475 از خارج استرالیا) و (ویزاهای 885،886،487 از داخل استرالیا) تقسیم بندی می شد که در حال حاضر به ۳ گروه کاهش می یابد و دیگر خارج یا داخل استرالیا بودن مطرح نیست. دسته بندی این ویزاها عبارتند از:
۱- ویزای Skilled Independent کلاس 189 جایگزین ویزاهای 175 و885
۲- ویزای Skilled Sponsoredکلاس 190 جایگزین ویزاهای 176 و886
۳- ویزای  Skilled Independent Regionalکلاس 489 جایگزین ویزاهای 475 و487
    

مهاجرت اشخاص متخصص مستقل (Subclass 189 - Skilled Independent):

كلاس 189 ویزای اقامت دائم بدون قید و شرط استرالیا می باشد كه برای ۵ سال، اقامت دائم استرالیا را به فرد متقاضی اعطاء می كند. كسانی كه این ویزا را دریافت می- نمایند می توانند:
- در هر نقطه از كشور استرالیا كار و زندگی كنند.
- در مدارس، دانشگاهها، مراكز فنی و حرفه ایی تحصیل نمایند.
- خدمات درمانی و دارویی را به صورت یارانه از طریق مدیکر و طرح مزایای دارویی دریافت كنند.
- اسپانسر افراد دیگر خانواده برای دریافت ویزا بشوند.
- بسیاری از خدمات دولتی استرالیا را از بدو ورود می توانند استفاده نمایند.
- اگر فرزندی از ایشان متولد شود مقیم و شهروند استرالیا خواهد شد.
    

شرایط اخذ ویزای 189 استرالیا:

برای اخذ این ویزا ابتدا شخص باید ۶۰ امتیاز بصورت مستقل و بدون کمک از اسپانسر کسب نماید. بنابراین:

- سن کمتر از ۵۰ سال باشد.
- داشتن آیلتس حداقل ۶ الزامی می باشد ولی امتیازی ندارد.
- شغل و تحصیلات شما حتما باید در لیست SOL 1 استرالیا باشد.
- مدارک شما می بایست توسط سازمان ارزشیابی كننده آن شغل در استرالیا ارزیابی شود.
- بایستی پرونده خود را برای انتخاب شدن در سامانه EOI اداره مهاجرت استرالیا ثبت کنید.

بعد از قبولی در EOI و گرفتن دعوتنامه باید ظرف مدت ۶۰ روز در سایت اداره مهاجرت استرالیا پرونده خودتان را برای درخواست این ویزا ثبت نمایید.

افراد زیر شامل تقاضای شما می شوند:

- همسر متقاضی
- فرزندان قانونی متقاضی
    

مهاجرت افرادی که از حمایت ایالتی برخوردارند (Subclass 190- Skilled Sponsored):

كلاس 190 ویزای اقامت دائم با شرایط استرالیا می باشد كه برای ۵ سال اقامت دائم استرالیا را به فرد متقاضی اعطاء می كند. شرط این ویزا برای صدور، تعهدی است كه شما به یكی از ایالت های استرالیا می دهید كه برای مدت ۲ سال در آن ایالت كار و یا زندگی و یا تحصیل نمایید.

كسانی كه این ویزا را دریافت می نمایند می توانند:

- در هر نقطه از كشور استرالیا كار و زندگی كنند. (۲ سال اول ورود باید در ایالت اسپانسر کننده باشد)
- در مدارس، دانشگاهها، مراكز فنی و حرفه ایی تحصیل نمایند.
- خدمات درمانی به صورت یارانه از طریق مدیکر و طرح مزایای دارویی دریافت كنند
- اسپانسر افراد دیگر خانواده برای دریافت ویزا شوند.
- بسیاری از خدمات دولتی استرالیا را از بدو ورود می توانند استفاده نمایند.
- اگر فرزندی از ایشان متولد شود مقیم و شهروند استرالیا خواهد شد.

شرایط اخذ ویزای 190 استرالیا:

برای اخذ این ویزا متقاضی باید 55 امتیاز بصورت مستقل کسب نماید که با گرفتن اسپانسری امتیاز وی به 60 امتیاز برسد .بنابراین:

- سن کمتر از ۵۰ سال باشد.
- داشتن آیلتس حداقل ۶ الزامی می باشد ولی امتیازی ندارد.
- شغل و تحصیلات شما حتما باید در لیست CSOL 1 - 2 استرالیا باشد.
- مدارک شما می بایست توسط سازمان ارزشیابی كننده آن شغل در استرالیا ارزیابی شود.
- بایستی پرونده خود را برای انتخاب شدن در سامانه EOI اداره مهاجرت استرالیا ثبت کنید.
- گرفتن اسپانسر ایالتی: هر كدام از ایالت های استرالیا لیست مشاغلی را منتشر كرده اند كه اگر شغل شما در لیست مربوطه باشد می توانید مدارك خود را به آن ایالت ارسال كنید و از آنجا اسپانسرشیپ دریافت كنید.
- بعد از قبولی در EOI و گرفتن دعوتنامه باید ظرف مدت ۶۰ روز در سایت اداره مهاجرت استرالیا پرونده خودتان را برای درخواست این ویزا ثبت نمایید.
    

مزایای اقامت دائم استرالیا (PR):

- اقامت نامحدود در استرالیا
- برخورداری از مزایای شهروندی کامل در استرالیا
- تخفیف در پرداخت شهریه دانشگاهی تا ۹۰٪ و دریافت کمک هزینه تحصیلی
- معافیت از پرداخت مالیات بر در آمد تا سقف ۶۰۰۰ دلار
- برخورداری از بیمه درمان رایگان
- استفاده از حقوق بیکاری و بازنشستگی
- بهره مندی خانواده از مزایای این ویزا
    

مهاجرت از روش حمایت مناطق خاص(Subclass 489-Skilled Independent Regional):

كلاس 489 ویزای اقامت موقت با قید و شرط استرالیا می باشد كه برای ۴ سال ,اقامت موقت استرالیا را فرد متقاضی اعطاء می كند .شرط این ویزا برای صدور تعهدی است كه شما به یكی از ایالت های استرالیا می دهید كه برای مدت 2 سال اول ورود در آن ایالت كار و زندگی كنید.

كسانی كه این ویزا را دریافت می نمایند می بایست:

- در ۲ سال اول در آن ایالت زندگی كنند.
- در ۱ سال در آن ایالت به صورت تمام وقت كار كنند.

شرایط اخذ ویزای 489 استرالیا:

برای اخذ این ویزا ابتدا متقاضی باید ۵۰ امتیاز بصورت مستقل کسب نماید که با گرفتن اسپانسر موقت امتیاز وی به ۶۰ امتیاز برسد. بنابراین:

- سن کمتر از ۵۰ سال باشد.
- داشتن آیلتس حداقل ۶ الزامی می باشد ولی امتیازی ندارد.
- شغل و تحصیلات شما حتما باید در لیست CSOL 1 - 2 استرالیا باشد.
- مدارک شما می بایست توسط سازمان ارزشیابی كننده آن شغل در استرالیا ارزیابی شود.
- بایستی پرونده خود را برای انتخاب شدن در سامانه EOI اداره مهاجرت استرالیا ثبت کنید.
- گرفتن اسپانسر ایالتی: هر كدام از ایالت های استرالیا لیست مشاغلی را منتشر كرده اند كه اگر شغل شما در لیست مربوطه باشد می توانید مدارك خود را به آن ایالت ارسال كنید و از آنجا اسپانسرشیپ دریافت كنید.

بعد از قبولی در EOI و گرفتن دعوتنامه باید ظرف مدت 60 روز در سایت اداره مهاجرت استرالیا پرونده خودتان را برای درخواست این ویزا ثبت نمایید.

متقاضیانی که شغلشان در لیست ۱ و یا ۲ قرار دارد و توسط یکی از ایالتها اسپانسر می شوند از الویت بالاتری نسبت به آنهایی که شغلشان صرفا در لیست ۱ قرار دارد و اسپانسر ایالت ندارند، برخوردار هستند یعنی زمان بررسی پرونده ایشان سریعتر خواهد بود.
    

شرایط ارائه حمایت خویشاوندی (Family Visa):

لازم به توضیح است که این ویزا معادل ویزای کلاس 489 می باشد و اقامت دائم نیست .برای اخذ این ویزا شخص متقاضی باید دارای مدرک تحصیلی و سابقه کار ونمره آیلتس ۶ باشد و بصورت مستقل ۵۰ امتیاز کسب نماید و برای حمایت و گرفتن امتیاز از فامیل ، سن فرد حامی باید حداقل ۱۸ سال بوده و بر اساس یکی از شرایط ذیل مقیم و در حال زندگی در استرالیا باشد:

- شهروندی استرالیا
- دارا بودن اقامت دائم استرالیا
- شهروند دارای شرایط کشور نیو زیلند

متقاضی و یا همسر وی باید با حامی مربوطه بر اساس یکی از شرایط ذیل رابطه خویشاوندی داشته باشد:

- فرزند غیر وابسته، که شامل فرزند خوانده نیز میگردد.
- یکی از والدین، که شامل پدر و یا مادر خوانده نیز میباشد.
- برادر یا خواهر، که شامل برادر خوانده و یا خواهر خوانده نیز میباشد.
- دختر یا پسر برادر و دختر یا پسر خواهر، که شامل دختر یا پسر خوانده برادر و دختر یا پسر خوانده خواهر نیز می باشد.
- عمو، عمه، دائی یا خاله، شامل عمو، عمه، دائی یا خاله خوانده نیز می باشد.
- پسر یا دختر عمو، پسر یا دختر خاله، پسر یا دختر دایی، پسر دختر عمه
    

مشاغل مورد نیاز استرالیا:

در زمان اقدام، شما باید یك شغل را انتخاب كنید كه با مهارت ها و صلاحیت های شما مناسب باشد. شغل منتخب شما باید در فهرست مشاغل (SOL) موجود باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد SOL به وب سایت اداره مهاجرت به نشانی www.immi.gov.au/skilled/sol مراجعه فرمائید.

توجه: اگر شغل منتخب شما درSOL موجود نباشد مجاز به درخواست مهاجرت نخواهید بود.
    

ویزای مخصوص فارغ التحصیلان دانشگاههای امیرکبیر و تهران - ویزای 476:

كلاس 476 ویزای اقامت موقت استرالیا می باشد كه برای ۱۸ ماه اقامت موقت استرالیا را به فرد متقاضی اعطاء می كند.

شرایط اخذ ویزای 476 استرالیا:

۱- سن شما بایستی زیر ۳۱ سال تمام باشد.
۲- مدرك شما بایستی حتما مهندسی باشد.
۳- نمره آیلتس شما بایستی حداقل ۶ باشد.
۴- فرد باید فارغ التحصیل یكی از دانشگاه های امیر كبیر یا تهران باشد.
۵- از تاریخ فارغ التحصیلی ۲ سال بیشتر سپری نشده باشد.
برای اخذ ویزا این ویزا در سایت اداره مهاجرت استرالیا پرونده خودتان را ثبت می كنید (مدت زمان صدور ویزا بین ۴ تا ۱۲ ماه بسته به پرونده شما متغیر است). 
تاریخچه کشوراسترالیا :

استرالیا از قرون پیش، منطقه مسکونی گروه های خاص نژادی بوده است. این سرزمین نخستین بار توسط اسپانیائی ها مشاهده گردید اما هلندیها نخستین کسانی بودند که پای بدانجا نهادند (۱۶۰۶). نخستین انگلیسی که از جزیره استرالیا دیدن کرد دمپیر بود. او تصمیم به جستجو در کرانه های خاوری قاره تازه را کرد اما توفانهای سهمگین او را از راهش بازگرداند. کشف و نقشه برداری واقعی قاره استرالیا هنگامی صورت گرفت که نیروی دریایی بریتانیا در سال ۱۷۶۸ هیئتی به سرپرستی ناخدا جیمز کوک به آن دیار فرستاد. به علت وسعت زیاد استرالیا به مدت ۵۰ سال طول کشید تا فردی تمام این قاره را بپیماید. برای اولین بار جوانی اسکاتلندی به نام جان مکدوال استوارت در سال ۱۸۶۱ موفق به مسافرت به تمام نقاط استرالیا شد، این کار ۸ ماه بطول انجامید. بعداز آن گروه های زیادی به استرالیا مهاجرت کردند. بزرگترین این گروهها، گروه چارتیست بود که عقاید آنها در خاک استرالیا ریشه دوانید و با گسترش خود استقلال استرالیا را به وجود آورد و از آن به بعد استرالیا به علت دارا بودن معادن بسیار زیاد از جمله طلا و ذغال سنگ و... متخصصان و بازرگانان را به طرف خود سوق داد. استرالیا در پیاده سازی دمکراسی از آمریکا و انگلستان پیشی گرفت تا جایی که حق رای به زنان پیش از این کشورها در استرالیا انجام گرفت. در سال ۱۸۶۰ قوانین آموزش و پرورش تدوین شد و در سراسر این سرزمین مدارس دولتی تاسیس شد. در اوایل ۱۸۹۰ سیاستمداران استرالیایی به منظور طرح قانون اساسی ایالات مشترک المنافع این سرزمین بارها گردهم آمدند و در این راه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا را نمونه قراردادند. در سال ۱۹۰۰ استرالیا استقلال سیاسی کامل یافت. در سال ۱۹۷۰ کشف و استخراج و صدور منابع غنی معدنی استرالیا افزایش بسیار یافت. در سال ۱۹۸۰ اعلام شد که بزرگترین معادن الماس جهان در ناحیه استرالیای غربی کشف گردیده است. استرالیا در میان کشورهای صنعتی درجه اول، دارای وضع خوبی است و بیش از ۸۵ درصد تولید ناخالص ملی قاره اقیانوسیه در آن تولید می گردد.
    

موقعیت جغرافیایی و مناطق استرالیا:

استرالیا کشوری در نیمکره جنوبی است. این کشور با ۶۸۶ ۸۵۰ کیلومتر مربع وسعت، ششمین کشور وسیع دنیا پس از روسیه، کانادا، چین، ایالات متحده و برزیل است و بیش از ۴/۶ برابر بزرگ تر از ایران و ۵۰ درصد بزرگتر از اروپاست. با وجود اين بزرگی، فقط حدود ۲۱ میلیون جمعیت را در خود جای داده است و خدمات قابل توجهی را به ساکنان خود ارائه می نماید. استرالیا تنها کشوری است که یک قاره کامل را پوشش می دهد و این سرزمین بزرگترین جزیره دنیا می باشد و از نظر زمین شناسی کهن ترین خشکی جهان به شمار می آید. استرالیا دارای مرز خاکی با کشور دیگری نیست و دور آن را از شرق، اقیانوس آرام، از جنوب اقیانوس منجمد جنوبی، از غرب اقیانوس هند و از شمال چندین دریا و خلیج در بر گرفته است. استرالیا از شش ایالت و دو سرزمین یا قلمرو تشکیل شده است که اختیاراتشان کمتر از ایالت هاست. پایتخت آن شهر کنبرا است و شهرهای بزرگ آن عبارت اند از ملبورن، سیدنی، بریزببِن، آدلاید و پرت.
    

ایالتها و قلمروهای استرالیا:

1. نیو ساوت ولز (NSW) یا ولز جنوبی جدید که مرکز آن سیدنی است و سیدنی حدودا ۱۲۱۴۴/۶ کیلومتر مربع وسعت دارد.
2. کوئینزلند(QLD) که مرکز آن بریزبین می باشد که بریزبین حدودا ۵۹۰۴/۸ کیلومتر مربع وسعت دارد.
3. استرالیای جنوبی (SA) با مرکزیت آدلاید که آدلاید ۱۸۲۶/۹ کیلومتر مربع وسعت دارد.
4. تاسمانی (TAS) که جزیره ای است در جنوب شرقی سرزمین اصلی و مرکز آن هوبارت می باشد.
5. ایالت ویکتوریا (VIC) که مرکز آن ملبورن است و ملبورن حدودا ۸۸۰۶ کیلومتر مربع وسعت دارد.
6. استرالیای غربی(WA) که مرکز آن پِرت می باشد، پرت ۵۳۸۶ کیلومتر مربع وسعت دارد.
7. قلمرو سرزمین شمالی(NT) مرکز آن داروین است و داروین حدودا ۱۱۲/۰۱ کیلومتر مربع وسعت دارد.
8. سرزمین پایتخت استرالیا ACT مشتمل بر شهر کنبرا و اطراف آن که حدودا ۸۱۴/۲ کیلومتر مربع وسعت دارد.
(لازم به توضیح است که تهران حدودا ۶۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد.)
    

اقتصاد کشوراسترالیا:

استرالیا کشوری توسعه یافته با اقتصاد متکی بر بازرگانی و کشاورزی است. محصولات اصلی استرالیا نیشکر، پنبه، غلات و گوشت است. استرالیا نواحی بسیار حاصلخیزی دارد که نقش موثری در تغذیه دنیا داراست. بيش از ۷۵ درصد توليدات کشاورزی و دامی این کشور به تمامی دنيا صادر می شود این در حالی است که استراليا جزو کشورهای پيشرفته صنعتی دنيا محسوب می شود. این کشور معادن فراوانی از جمله طلا، آلومینیوم، ذغال سنگ و الماس و... دارد. شرکای بازرگانی استرالیا بیشتر چین، ژاپن و کره جنوبی در آسیا و نیز ایالات متحده آمریکا هستند. استرالیا دارای یکی از پایدارترین اقتصادهای جهان است که نرخ سرمایه گذاری را در این کشور افزایش داده است. این کشور در راستای صنعتی سازی و ساخت و تولید نیز پیشرفت های بسیارعالی داشته است و هدف کلی راه اندازی کمپانی های بزرگ براساس تکنولوژی های نو و سرمایه گذاری روی بخش های مختلف را دارد. در حال حاضر اتومبیل های تویوتا کمری، فورد، هولدن در این کشور تولید و به سراسر دنیا صادر می- شود. دلار استرالیا ،ششمین ارز مبادلات تجاری در بازار بورس جهانی بشمار می رود. این دلار به ترتیب پس از دلار آمریکا، یورو، ین، پوند استرلینگ و فرانک سویس در مبادلات ارزی جهانی کاربرد دارد.
    

سیاست کشوراسترالیا :

در استرالیا، مردم ابتدا نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند. رئیس حزبی که بیشترین نفرات انتخاب شده را در مجلس داشته باشد به عنوان نخست وزیر مسئول تشکیل کابینه دولت می شود. دولت استرالیا از سه زیرشاخه تشکیل می شود، قانون گذاری، اجرایی و قضایی.

احزاب عمده استرالیا عبارت اند از:
حزب لیبرال استرالیا
حزب کارگر استرالیا
حزب ملّی استرالیا
از سال ۱۹۹۶ تا نوامبر ۲۰۰۷ حزب لیبرال قدرت را در این کشور در دست داشت و جان هوارد به مدت یازده سال نخست وزیر این کشور بود. در انتخابات فدرال که در نوامبر سال ۲۰۰۷ برگزار شد حزب کارگر توانست مقتدرانه رقیب خود حزب لیبرال را شکست دهد و به این ترتیب کوین راد رئیس این حزب به عنوان نخست وزیر استرالیا برگزیده شد. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ پس از کناره گیری کوین راد از مقام نخست وزیری، خانم جولیا گیلارد که رهبریت حزب کارگر را بر عهده دارد توانست به عنوان نخستین نخست وزیر زن استرالیا زمام امور را به دست بگیرد و مسئول تشکیل کابینه دولت شد.
    

زندگی در استرالیا :

در میان قابل زندگی ترین شهرهای جهان در سال 2013-2014 به گزارش اکونومیست چهار شهر استرالیا در این لیست قراردارند:
(The EIU's Livability Ranking and Overview)
Rate     City     Country     Overall Rating
1     Melbourne            Australia     97.5
2     Vienna                Austria     97.4
3     Vancouver                Canada     97.3
4     Toronto                Canada     97.2
5     Adelaide             Australia     96.6
6     Calgary                Canada     96.6
7     Sydney             Australia     96.1
8     Helsinki                Finland     96.0
9     Perth             Australia     95.9
10     Auckland     New Zealand     95.7

کیفیت زندگی ساکنین استرالیا یکی از بهترینها در دنیا است. محیط تمیز و سرسبز با امکانات فوق العاده، هزینه های متعادل زندگی و سیستم آموزشی مدرن آن را به یک محیط جذاب برای زندگی تبدیل کرده است. . قیمت های زمین و ملک در استرالیا پایین تر از كشورهای اروپایی است. به طور کلی هزینه زندگی در استرالیا در شهرهای مختلف متفاوت است. شهرها در استرالیا به طور کلی از دوبخش مرکز تجاری شهر یا CBD و حومه یا Suburb تشکیل شده است. کلیه شرکت ها و مراکز تجاری، شرکت های بیمه، مراکز تفریحی آپارتمان ها و برج های عظیم، موزه ها و غیره در بخش CBD واقع شده اند که معمولا در اطراف Suburb ها واقع شده اند که مانند شهرک های موجود در ایران محل سکونت خانواده ها می باشد.
    

اجاره خانه در استرالیا :

به صورت دو هفته ای پرداخت می گردد. خانه ها در استرالیا شامل یونیت یا آپارتمان و ویلا / هاوس می باشد. اجاره خانه به عوامل مختلفی همچون موقعیت واحد در شهر٬ تعداد خواب و نوع واحد بستگی دارد. به طور کلی خانه ها یا به صورت استودیو (بدون اتاق خواب) هستند که اجاره پایین تری دارد و یا دارای یک یا چند اتاق خواب می- باشند. همچنین برخی از خانه های با تعداد خواب زیاد بصورت اشتراکی اجاره داده می شوند، در این صورت فرد می تواند از یک اتاق خواب به همراه بقیه امکانات آن خانه بصورت اشتراکی استفاده کند. این مدل اشتراکی بیشتر برای دانشجویانی است که نمی خواهند هزینه زیادی داشته باشند. به طور متوسط شما می توانید خانه مورد نظر خود را با ۲۰۰ دلار تا ۵۰۰ دلار در هفته اجاره نمایید. همان طور که گفته شد رقم اجاره بستگی به شرایط و موقعیت خانه دارد. برای اینکه بتوانید اجاره ها را در شهری که می خواهید اقامت داشته باشید بررسی نمایید به سایت www.realestate.com.au مراجعه نمایید.
    

هزینه خوراک و پوشاک :

در شهرهای مختلف استرالیا فروشگاه های زنجیره ای فراوانی مانند Subway ،Woolworth و غیره وجود دارد که مردم مایحتاج زندگی خود را از آنجا تهیه می کنند. بطور متوسط هزینه غذایی در یک هفته برای یک زوج بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ دلار می باشد. از آنجاییکه اجناس مارکدار در استرالیا به صورت فراوان عرضه می گردد قیمت پوشاک به صورت بین المللی می باشد با این تفاوت که در مواقعی از سال با Off خوردن کالا ها قیمتها به صورت وحشتناکی شکسته شده و مردم می توانند به راحتی و ارزان پوشاک مورد نظر خود را خریداری نمایند.
    

سیستم حمل ونقل عمومی :

استرالیا دارای سیستم حمل و نقل عمومی پیشرفته می باشد. وسایل نقلیه عمومی شامل اتوبوس، قطار شهری و تاکسی می باشد. جهت بازدید از بعضی از مراکز توریستی از قایق یا فری هم می توانید استفاده نمایید. در صورتی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید بایستی بلیط تهیه کنید که اینکار توسط دستگاه های صدور بلیط در مکان ایستگاه های اتوبوس یا قطار انجام می شود. معمولا بلیط های صادر شده دارای مدت زمان اعتبار می باشد مثلا برای چند ساعت و شما می توانید در این بازه زمانی از همان بلیط استفاده نمایید. به طور متوسط هزینه بلیط اتوبوس و قطار شهری بین ۱ دلار تا ۳ دلار متغیر است و بسته به مسیری است که می خواهید بروید. اما چنانچه می- خواهید از ماشین شخصی خود استفاده نمایید بایستی توجه داشته باشید که مخارج ماشین شامل بنزین، هزینه سرویس ماشین، هزینه بیمه و هزینه رجیستر کردن می- باشد که هر سال بایستی این هزینه را پرداخت نمایید. به طور متوسط یک ماشین برای شما بین ۵۰ تا ۸۰ دلار در هفته هزینه دارد. از آنجا که استرالیا عضو سازمان تجارت جهانی می باشد قیمت خودرو به صورت بین المللی عرضه می گردد. ماشین ملی استرالیا نام دارد و خط تولید ماشین هایی مانند تویوتا کمری و فورد نیز در این کشور هست. بخش های مرکزی شهر اتوبوس های ویژه ای برای توریست ها فراهم گردیده است که به صورت رایگان شما را در شهر گردانده و بخشهای مختلف شهر را به شما نمایش می دهد.
    

هزینه آب / برق / گاز / تلفن:

در استرالیا بایستی هزینه برق، گاز و تلفن را پرداخت نمایید. البته هزینه آب بسیار پایین است. معمولا هزینه ها هر دو ماه یکبار به صورت قبض برای شما ارسال می گردد. برخی از خانه ها، دارای گاز نیستد و تمامی وسایل با برق کار می کند. بطور متوسط شما در ماه ۶۰ تا ۹۰ دلار هزینه برق دارید و به همین میزان نیز مصرف گاز. سیستم تلفن دارای هزینه اجاره ماهیانه ۳۰ دلار است و علاوه بر آن شما بایستی برای هر اتصال تلفن مبلغ ۲۰ سنت بپردازید.
    

وضعیت کار در استرالیا:

در حال حاضر استرالیا به علت رشد اقتصادی بی نظیر خود در سال های اخیر دارای شرایط کاری بسیار عالی می باشد. البته بازار کار برای برخی از رشته های تخصصی بهتر از سایرین می باشد و این با توجه به نیازهای روزمره استرالیا تعیین می شود. اکثر کسانی که می خواهند به استرالیا بیایند اولین نگرانیشان مسئله کار است. باید خاطر نشان شد که با توجه به بازار کار خوبی که وجود دارد شما خواهید توانست کار مورد نظر خود را بیابید اما چندین فاکتور در طول زمان جستجو و انتظار شما موثر است. اولین و مهمترین فاکتور تسلط شما به زبان انگلیسی و آشنایی شما به لهجه محلی استرالیا می باشد. دومین عامل مهم برای یافتن کار این است که شما دارای سوابق کاری مرتبط با رشته خود باشید. لزومی ندارد که این سوابق حتما در استرالیا باشد. شما بایستی سوابق کاری خود را در رزومه خود به صورت دقیق و واضح ذکر نمایید. به عبارت دیگر داشتن یک رزومه کامل و خوب به شما کمک خواهد کرد که سریعتر کار پیدا نمایید.
نرخ دستمزدها در استرالیا بالا است و شرایط كار در این کشور بهتر از كشورهای اروپایی است. البته تنوع کار در استرالیا خیلی زیاد است و شما اگر تمایل داشته باشید می توانید برای شروع در کارهای غیر مرتبط با رشته خود مشغول بکار شوید و بعد از یافتن کار مورد نظر خود تغییر کار دهید. حداقل نرخ پرداختی برای یک کار ۱۰ دلار در هر ساعت می باشد که این مبلغ برای پرداخت هزینه های زندگی کافی است.
برای یافتن کار شما می توانید به وب سایتهای کاریابی مراجعه نمایید. همچنین شما می توانید در روزنامه های هفته ای جستجو نمایید. از جمله وب سایت های کاریابی www.seek.com.au می باشد. همچنین بسیاری از شرکت ها و ادارات دارای وب سایت های شخصی خود می باشند که مشاغل مورد نیاز را در آن لیست می- کنند.

درآمد متوسط چند رشته در استرالیا در سال عبارت است از:

Engineering Manager :120 000$A-280 000$A
Project Manager :75000$A-330 000$A
Project Engineer (Civil/Mech/Elec/Mining) :75 000$A- 220 000$A
Accountant 80 000$A- 270 000$A
Geology :45000$A- 200 000$A
Sales ; Marketing :55 000$A -220 000$A
    

سیستم آموزشی استرالیا:


سيستم آموزشی استراليا مشتمل بر پنج بخش است:

مدارس دوره ابتدايی و دبيرستان
دوره های مربوط به تحصيلات پايه و پيش دانشگاهی
مؤسّسات آموزشی زبان انگليسی جهت دانش آموزان خارجی و همچنين بسياری از آموزشگاه های خصوصی زبان و مؤسسات آموزشی وابسته به خود دانشگاه ها.
هنرستانهای آموزش مهارت های حرفه ای TAFE كه توسط دولت استراليا بنيانگذاری شده است.
دانشگاه ها
در استراليا مدارس به دو دسته عمده تقسيم می شوند، مدارس دولتی و مدارس خصوصی. هر دو دسته، دانش آموزان را از همه جای دنيا مي پذيرند. سال تحصيلی در استراليا شامل ۴ دوره تحصيلی است كه از اواخر ژانويه شروع می شود و تا ماه دسامبر ادامه می يابد.
در تمامی مدارس استراليا آموزش شامل سه مرحله كودكستان (Pre-School)، ابتدايی (Primary) و دبيرستان (Secondary) است. سيستم تحصيلی در مدارس استراليا پس از طی دوره يك ساله پيش دبستانی شروع می شود. (اين مقطع تحصيلی اجباری نيست و معمولاً شامل كودكان ۴ تا ۵ ساله می باشد.)
به دنبال اين مقطع پيش دبستانی، ۱۲ سال دور ه های تحصيلی ابتدايی و دبيرستان ارايه می گردند. دوره ابتدايی شش سال (كلاس های اول تا ششم) و يا هفت سال (كلاس- های اول تا هفتم) است كه دانش اموزان سنين بين شش تا يازده سال در اين مدارس پذيرفته می شوند.
دوران دبيرستان شامل شش سال (از كلاس هفتم تا ۱۲) و يا پنج سال (از كلاس هشتم تا ۱۲) می باشد. (در استراليا تحصيلات تا سن ۱۶ سالگی و يا قبول شدن در سال دهم تحصيلی، اجباری است) به دنبال اين ۱۲ سال تحصيلی، ۲ سال تحصيلی ديگر هم برای دانش آموزانی كه علاقه مند به تحصيل در مقاطع آموزش عالی می- باشند، وجود دارد.
در سال تحصيلی آخر (سال ۱۲ تحصيلی) دانش آموزان می توانند برای دريافت مدرك تحصيلی مورد تأييد دولت استراليا اقدام نمايند كه كاربرد آن در حكم مدرك پيش نياز برای تحصيل در كليه دانشگاه های استراليا و يا مراكز فنی و حرفه ای است.
استراليا دارای ۳۸ دانشگاه دولتی، ۲ دانشگاه خصوصی و تعدادی مؤسّسات تخصصّی است كه دوره های آموزشی تأييد شده در سطوح آموزشی بالا و دانشگاهی را ارايه می دهند سيستم آموزش دانشگاهی می تواند شامل مقطع ليسانس و يا مقاطع آموزشی بالای ليسانس باشد كه در نهايت منتهی به صدور مدارك دانشگاهی فوق ليسانس يا درجه دكتری می گردد.
بسياری از مراكز آموزشی، برنامه های تكميلی و اضافی نظير مطالعات پايه يا مطالعات و تحقيقات برون مرزی و واحدهای زبان انگليسی را هم ارايه می دهند. دانشگاه ها به طور معمول طی ۲ ترم آموزش در هر سال برنامه ريزی شده اند كه اين سال تحصيلی از اواخر فوريه شروع می شود و تا اواخر ماه نوامبر ادامه می يابد. ترم آموزشی تابستانی نيز جهت ايجاد تسهيلات بيشتر برای دانشگاه ها و دانشجويان پيش بينی شده است كه طبيعتاً منجر به كوتاه تر شدن دوره آموزشی دانشگاهی و فارغ التحصيلی می گردد.
نظر کاربران
نظر شما

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :

به اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در کلوب به اشتراک گذاری در فیس نما به اشتراک گذاری در توییتر
مطالب مرتبط
شرایط مهاجرت به استرالیا
برچسب ها شرایط مهاجرت به استرالیا مهاجرت به کشوراسترالیا مهاجرت به استرالیا ویزای استرالیا