لیست درسهای گروه : بحث آزاد

 

دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی یا Free discussion :

کلاس های free discussion ، دوره هایی هستند که هدف از برگزاری شان ارتقای سطح speaking زبان آموزان از طریق قرار دادن آنها در موقعیت بحث و مباحثه حول موضوعات مختلف عمومی و روزمره بهمراه دیگر زبان آموزان در کلاس می باشد.

اما شرکت در دوره هایfree discussion  برای زبان آموزانی امکان پذیر و مفید است که حداقل دارای سطح pre-intermediate بوده و با شرکت در این دوره ها قصد دارند لغات و اصطلاحات و نکات گرامری را که در طول ترم های گذشته آموخته اند با تمرین و تکرار در قالب speaking در ذهن خود تثبیت نمایند.

علاوه بر مزایایی که برشمردیم، در دوره های nFree discussio زبان آموزان قادر خواهند بود که لغات و اصطلاحات جدید فراوانی را به دامنه دانسته های خود اضافه نموده و مشکلات گرامری و دستوری که در حین صحبت کردن آنها به زبان انگلیسی بروز می کند نیز بوسیله استاد رفع نمایند و در مجموع جهش و پیشرفت شگرفی در فراگیری زبان انگلیسی و یا هر زبان خارجی دیگر در خود احساس خواهند کرد.

 


سطح متوسط بحث آزاد انگلیسی
دوره های بحث آزاد free discussion, دوره هایی هستند که هدف از برگزاریشان ارتقای سطح speaking زبان آموزان در موقعیت بحث و مباحثه حول موضوعات مختلف عمومی و روزمره میباشد.
(upper-advanced) بحث آزاد انگلیسی
-
(pre-intermediate) بحث آزاد انگلیسی
-
speaking workshop IELTS
-