لیست درسهای گروه : بحث آزاد

 

دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی یا Free discussion :

کلاس های free discussion ، دوره هایی هستند که هدف از برگزاری شان ارتقای سطح speaking زبان آموزان از طریق قرار دادن آنها در موقعیت بحث و مباحثه حول موضوعات مختلف عمومی و روزمره بهمراه دیگر زبان آموزان در کلاس می باشد.

اما شرکت در دوره هایfree discussion  برای زبان آموزانی امکان پذیر و مفید است که حداقل دارای سطح pre-intermediate بوده و با شرکت در این دوره ها قصد دارند لغات و اصطلاحات و نکات گرامری را که در طول ترم های گذشته آموخته اند با تمرین و تکرار در قالب speaking در ذهن خود تثبیت نمایند.

علاوه بر مزایایی که برشمردیم، در دوره های nFree discussio زبان آموزان قادر خواهند بود که لغات و اصطلاحات جدید فراوانی را به دامنه دانسته های خود اضافه نموده و مشکلات گرامری و دستوری که در حین صحبت کردن آنها به زبان انگلیسی بروز می کند نیز بوسیله استاد رفع نمایند و در مجموع جهش و پیشرفت شگرفی در فراگیری زبان انگلیسی و یا هر زبان خارجی دیگر در خود احساس خواهند کرد.

 


(upper-advanced) بحث آزاد انگلیسی
-
(pre-intermediate) بحث آزاد انگلیسی
-
(intermediate) بحث آزاد انگلیسی
دوره های بحث آزاد free discussion, دوره هایی هستند که هدف از برگزاریشان ارتقای سطح speaking زبان آموزان در موقعیت بحث و مباحثه حول موضوعات مختلف عمومی و روزمره میباشد.
speaking workshop IELTS
-