لیست درسهای گروه : زبان ترکی استانبولی


آموزشگاه زبان گلدیس دوره های آموزش زبان ترکی استانبولی را به 2 صورت ترمیک عادی و فشرده برگزار می نماید.

 

کتاب آموزشی مورد استفاده در کلاس های زبان ترکی استانبولی گلدیس, کتاب Hitit می باشد.

 

 آموزش زبان ترکی استانبولی در غرب تهران

 

دوره های ترمیک عادی :

 

دوره های ترمیک عادی ترکی استانبولی شامل ۱۲ ترم و هر ترم ۱۲ جلسه کلاس 1.5 ساعته را شامل می شود و از سطح مبتدی تا سطح مکالمه روان ترکی استانبولی یک سال به طول می انجامد.

 

این کلاس های به صورت 3 روز در هفته (روزهای زوج) , 2 روز در هفته (روزهای فرد یکشنبه و سه شنبه) و آخر هفته پنجشنبه و جمعه ویژه افراد پر مشغله برگزار میگردد.

 

کلاس های فشرده ترکی استانبولی :

 

در این موسسه دوره های آموزش فشرده زبان ترکی استانبولی در قالب ۶ ترم یک ماهه که هر ترم شامل ۱۳ جلسه کلاس 3 ساعته (مجموعاً ۳۹ ساعت آموزشی در هر ترم) برگزار میگردد.

 

یعنی از سطح مبتدی تا سطح مکالمه روان زبان ترکی استانبولی و متعاقبا دوره های آمادگی آزمون های TOMER و YOS شش ماه به طول می انجامد .