لیست درسهای گروه : زبان ترکی استانبولی


آموزشگاه زبان گلدیس دوره های آموزش زبان ترکی استانبولی را به 2 صورت ترمیک عادی و فشرده برگزار می نماید.

 

کتاب آموزشی مورد استفاده در کلاس های زبان ترکی استانبولی گلدیس, کتاب Hitit می باشد.

 

 آموزش زبان ترکی استانبولی در غرب تهران

 

دوره های ترمیک عادی :

 

دوره های ترمیک عادی ترکی استانبولی شامل ۱۲ ترم و هر ترم ۱۲ جلسه کلاس 1.5 ساعته را شامل می شود و از سطح مبتدی تا سطح مکالمه روان ترکی استانبولی یک سال به طول می انجامد.

 

این کلاس های به صورت 3 روز در هفته (روزهای زوج) , 2 روز در هفته (روزهای فرد یکشنبه و سه شنبه) و آخر هفته پنجشنبه و جمعه ویژه افراد پر مشغله برگزار میگردد.

 

کلاس های فشرده ترکی استانبولی :

 

در این موسسه دوره های آموزش فشرده زبان ترکی استانبولی در قالب ۶ ترم یک ماهه که هر ترم شامل ۱۳ جلسه کلاس 3 ساعته (مجموعاً ۳۹ ساعت آموزشی در هر ترم) برگزار میگردد.

 

یعنی از سطح مبتدی تا سطح مکالمه روان زبان ترکی استانبولی و متعاقبا دوره های آمادگی آزمون های TOMER و YOS شش ماه به طول می انجامد .


 


 
نیمه فشرده ترکی استانبولی Hit 102
-
نیمه فشرده ترکی استانبولی Hit 101
دوره های فشرده ترکی استانبولی Hit 101, زبان آموزان شرکت کننده در این دوره های فشرده زبان ترکی استانبولی از سطح مبتدی تا سطح مکالمه روان ترکی استانبولی شش ماه فاصله دارند.
نیمه فشرده ترکی استانبولی Hit 103
-
زبان ترکی hit2p2
زبان ترکی ،ترکی استانبولی،کلاس ترکی،آموزشگاه زبان ترکی،hit2p2
خصوصی ترکی استانبولی
-
ترکی استانبولی Hit 108
-
ترکی استانبولی Hit 107
---
ترکی استانبولی Hit 106
-
ترکی استانبولی Hit 105
-
ترکی استانبولی Hit 104
u
ترکی استانبولی Hit 104
u
ترکی استانبولی Hit 103
-
ترکی استانبولی Hit 102
-
ترکی استانبولی Hit 101
-
ترکی hit2p1
نرکی استانبولی،ترکی،ترکی پیشرفته،مکالمه ترکی،هیت هیت،
بحث آزاد ترکی استانبولی
-
Hitit2P3 نیمه فشرده
_
Hitit2p2 نیمه فشرده
_
Hitit2p1 نیمه فشرده
-
hit3p1
-
Hit2p3
0
Hit2p2 ترمیک
-