• 02166550055-02166555618
لیست درسهای گروه : top notch

دوره های Top notch :

دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بزرگسالان با سیستم Top notch (موفق ترین منبع آموزش مکالمه زبان انگلیسی) در آموزشگاه زبان گلدیس در غرب تهران محدوده ستارخان از سطح مبتدی تا پیشرفته در تمامی سنین از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان در مراکز مجزا برگزار می گردد.
نیمه فشرده T 3B
دوره T 3B هشتمین و آخرین ترم در دوره های نیمه فشرده آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان محسوب میگردد.
نیمه فشرده T 3A
دوره های نیمه فشرده مکالمه زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گلدیس.
نیمه فشرده T 2B
دوره T 2B, ششمین ترم در سیستم آموزش زبان انگلیسی بصورت نیمه فشرده در آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس به شمار می آید.
نیمه فشرده T 2A
دوره T 2A, پنجمین ترم در سیستم آموزش نیمه فشرده زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گلدیس میباشد.
نیمه فشرده T 1B
آموزشگاه گلدیس آموزش مکالمه زبان انگلیسی در قالب دوره های نیمه فشرده زبان انگلیسی در بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در غرب تهران (ستارخان) .
نیمه فشرده T 1 A
آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس برگزارکننده دوره های نیمه فشرده زبان انگلیسی T1A یا Top notch 1A که سومین ترم آموزش نیمه فشرده مکالمه زبان انگلیسی از سطح مبتدی میباشد.
نیمه فشرده F B
-
نیمه فشرده F A
دوره های نیمه فشرده F A اولین ترم در سیستم کلاس های فشرده زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان انگلیسی بزرگسالان گلدیس غرب تهران است.
فوق فشرده 2A/2B
-
فوق فشرده
-
فشردهFA/FB
-
فشرده 1A/1B
-
دوره گرامر و مکالمه
-
TTC(تربیت مدرس)
-
T102
دوره T 102, در سیستم آموزش مکالمه زبان انگلیسی گلدیس, در قالب کلاس های ترمیک عادی ترم ششم و در کلاس های نیمه فشرده زبان انگلیسی ترم سوم به حساب می آید.66550055.
T 305
دوره T 305, آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بزرگسالان در موسسه زبان های خارجی گلدیس غرب تهران در زمینه مکالمه روزمره به سطح مکالمه کاملا سلیس و روان میرساند.
T 304
دوره T 304, آموزش مکالمه زبان انگلیسی با کتاب Top notch 3 در رده سنی بزرگسالان در موسسه زبان های خارجی گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان.
T 303
دوره T 303, سومین ترم آموزش مکالمه زبان انگلیسی از مجموع 5 ترم کتاب Top notch 3 به شمار می آید.
T 302
دوره T302, دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان گلدیس با کتاب top notch.
T 301
دوره T301, در آموزشگاه زبان آیلتس گلدیس جزء سطوح Intermediate در آموزش مکالمه زبان انگلیسی ارزیابی می شود.
T 205
دوره T 205, موسسه زبان گلدیس غرب تهران برگزارکننده کلاس های آموزش مکالمه زبان انگلیسی.
T 204
دوره T 204, دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان های خارجی گلدیس در غرب تهران .
T 203
دوره T 203, آموزش مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان گلدیس غرب تهران .
T 202
دوره T 202, دوازدهمین ترم آموزش مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان آیلتس گلدیس محسوب میشود زبان آموزان در این مرحله توانایی ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی را تا حد زیادی به دست آورده اند.
T 201
دوره T201, در بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در غرب تهران اولین ترم مکالمه زبان انگلیسی با سیستم آموزشی Top notch در آموزشگاه زبان گلدیس تهران به شمار می آید.
T 105
دوره T 105, کلاس های آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان در آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس در غرب تهران منطقه ستارخان .
T 104
دوره T104, دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان در آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس غرب تهران .
T 103
T103، آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بزرگسالان در سیستم آموزشی موسسه زبان انگلیسی گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان .
T 101
دوره T101, اولین ترم کتاب Topnotch 1 در آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بزرگسالان در موسسه زبان گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان .
SPEAKING
-

اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین