• 02166550055-02166555618
لیست درسهای گروه : TOPNOTCH

دوره های Top notch :

دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بزرگسالان با سیستم Top notch (موفق ترین منبع آموزش مکالمه زبان انگلیسی) در آموزشگاه زبان گلدیس در غرب تهران محدوده ستارخان از سطح مبتدی تا پیشرفته در تمامی سنین از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان در مراکز مجزا برگزار می گردد.
نیمه فشرده T1B
آموزشگاه گلدیس آموزش مکالمه زبان انگلیسی در قالب دوره های نیمه فشرده زبان انگلیسی در بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در غرب تهران (ستارخان) .
نیمه فشرده T 3B
دوره T 3B هشتمین و آخرین ترم در دوره های نیمه فشرده آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان در آموزشگاه زبان گلدیس محسوب میگردد.
نیمه فشرده T 3A
دوره های نیمه فشرده مکالمه زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گلدیس.
نیمه فشرده T 2B
T 2B در دوره های نیمه فشرده آموزش مکالمه انگلیسی ششمین ترم در سیستم آموزش زبان انگلیسی بصورت فشرده در آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس به شمار می آید.
نیمه فشرده T 2A
دوره T 2A پنجمین ترم در سیستم آموزش نیمه فشرده زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان میباشد.
نیمه فشرده T 1 A
آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس برگزارکننده دوره های نیمه فشرده زبان انگلیسی T1A یا Top notch 1A که سومین ترم آموزش نیمه فشرده مکالمه زبان انگلیسی از سطح مبتدی میباشد.
نیمه فشرده F B
-
نیمه فشرده F A
دوره های نیمه فشرده F A اولین ترم در سیستم کلاس های فشرده زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان انگلیسی بزرگسالان گلدیس غرب تهران و برای افرادی که دارای سطح مبتدی زبان انگلیسی هستند مناسب است.
فوق فشرده FA/FB
-
فوق فشرده 1A /1B
-
دوره گرامر و مکالمه
-
TTC(تربیت مدرس)
-
T205
موسسه زبان گلدیس غرب تهران برگزارکننده کلاس های آموزش مکالمه زبان انگلیسی.
T204
دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان انگلیسی گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان.
T202
-
T105
دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان در موسسه زبان گلدیس غرب تهران.
T104
T104، دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی جوانان و بزرگسالان در آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس غرب تهران .
T103
T103، آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بزرگسالان در سیستم آموزشی موسسه زبان انگلیسی گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان .
T102
-
T101
دوره T101, اولین ترم کتاب Topnotch 1 در آموزش مکالمه زبان انگلیسی به جوانان و بزرگسالان در موسسه زبان گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان .
T 305
دوره T 305, آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بزرگسالان در موسسه زبان های خارجی گلدیس غرب تهران در زمینه مکالمه روزمره به سطح مکالمه کاملا سلیس و روان میرساند.
T 304
دوره T 304, آموزش مکالمه زبان انگلیسی با کتاب Top notch 3 در رده سنی بزرگسالان در موسسه زبان های خارجی گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان.
T 303
دوره T 303, سومین ترم آموزش مکالمه زبان انگلیسی از مجموع 5 ترم کتاب Top notch 3 به شمار می آید.
T 302
دوره T302, دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان گلدیس با کتاب top notch.
T 301
دوره T301, در آموزشگاه زبان آیلتس گلدیس جزء سطوح Intermediate در آموزش مکالمه زبان انگلیسی ارزیابی می شود.
T 203
دوره T 203, آموزش مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان .
T 201
دوره T201 یا Top notch 201, در بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در غرب تهران اولین ترم مکالمه زبان انگلیسی با سیستم آموزشی Top notch در آموزشگاه زبان گلدیس تهران به شمار می آید.
Review Top3A
-
Review Top2B
-
F5
-

اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین