• 02166550055-02166555618
لیست درسهای گروه : top notch

 

دوره های Top notch :

دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بزرگسالان با سیستم Top notch (موفق ترین منبع آموزش مکالمه زبان انگلیسی) در آموزشگاه زبان گلدیس در غرب تهران محدوده ستارخان از سطح مبتدی تا پیشرفته در تمامی سنین از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان در مراکز مجزا برگزار می گردد.

نیمه فشرده T1B
دوره T 1B, چهارمین ترم از مجموع 8 ترم دوره های نیمه فشرده مکالمه زبان انگلیسی و اخذ مدرک دیپلم پایان دوره مکالمه از آموزشگاه زبان گلدیس محسوب میشود.
نیمه فشرده T 3B
-
نیمه فشرده T 3A
-
نیمه فشرده T 2B
-
نیمه فشرده T 2A
-
نیمه فشرده T 1A
دوره های نیمه فشرده T1A یا Top notch 1A, سومین ترم از 8 ترم دوره های آموزش نیمه فشرده مکالمه زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان های خارجی گلدیس غرب تهران میباشد.
نیمه فشرده FB
-
نیمه فشرده FA
-
نيمه فشرده T 3B
---
فوق فشرده T 3A.B
-
فوق فشرده T 2A.B
-
فوق فشرده T 1A.B
-
فوق فشرده F A.B
-
دوره گرامر و مکالمه
-
TTC(تربیت مدرس)
-
T105
دوره t 105, کلاس های آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان در موسسه زبان گلدیس غرب تهران .
T102
-
T102
-
T 305
دوره T 305 پنجمین ترم آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بزرگسالان در کتاب تاپ ناچ 3 و بیستمین و آخرین ترم دوره های مکالمه با سیستم کتاب Top notch محسوب می شود.
T 304
دوره T 304, نوزدهمین ترم از مجموع 20 ترم آموزش مکالمه زبان انگلیسی از طریق سیستم کتاب Top notch در رده سنی بزرگسالان به حساب می آید.
T 303
دوره T 303, هجدهمین ترم آموزش مکالمه زبان انگلیسی از مجموع 20 ترم کتاب Top notch در قالب دوره های ترمیک عادی به شمار می آید.
T 302
دوره T 302 یا Top notch 302, در سیستم آموزشی آموزشگاه زبان گلدیس ستارخان دومین ترم آموزش مکالمه زبان انگلیسی در کتاب تاپ ناچ 3 محسوب می شود.
T 301
دوره T 301, اولین ترم کتاب top notch 3 در دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان موسسه زبان گلدیس ستارخان و جزء سطوح Intermediate ارزیابی می شود.
T 205
دوره 205 T, در آموزشگاه زبان گلدیس بهترین آموزشگاه زبان در ستارخان و غرب تهران, پانزدهمین ترم از کل دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان به شمار می آید.
T 204
دوره T 204, چهاردهمین ترم از کل دوره های آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس غرب تهران خیابان ستارخان به شمار می آید.
T 203
دوره t 203, سومین ترم از کتاب Top notch 2 و سیزدهمین ترم از کل دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان به شمار می آید.
T 202
----
T 201
دوره T 201 یا Top notch 201, در سیستم آموزشی این آموزشگاه زبان انگلیسی در غرب تهران اولین ترم کتاب تاپ ناچ 2 محسوب میشود.
T 104
دوره T 104, دوره های مقدماتی آموزش مکالمه زبان انگلیسی جوانان و بزرگسالان در موسسه زبان انگلیسی گلدیس در محدوده غرب تهران ستارخان .
T 103
دوره T 103, سومین ترم از کتاب تاپ ناچ 1در آموزش مکالمه زبان انگلیسی به جوانان و بزرگسالان در سیستم آموزشی آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس غرب تهران خیابان ستارخان به شمار می آید.

اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین