• 02166550055-02166555618
لیست درسهای گروه : FCE


ترتیب سطوح دوره FCE در موسسه تخصصی زبان گلدیس :


                                                                                           


FCE6
-
FCE5
-
FCE4
-
FCE3
-
FCE2
-
FCE1
آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس برگزارکننده دوره های FCE که در آموزش زبان انگلیسی یک سطح upper intermediate محسوب میشود.