چارت کلاس های گلدیس
کلاس : نیمه فشرده انگلیسی F B
تاریخ شروع : 1401/04/04       تاریخ پایان : 1401/05/03
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 9,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 5
تاریخ شروع : 1401/04/04       تاریخ پایان : 1401/06/26
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 302
تاریخ شروع : 1401/04/04       تاریخ پایان : 1401/05/22
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5بعدی آخرین