لینک مفید
نحوه استفاده از may, might, should, would, could در زبان انگلیسی
جملات، لغات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به اطلاعات شخصی, ازدواج و طلاق
جملات روزمره زبان انگلیسی در مورد هتل
جملات زبان انگلیسی در زمینه درس خواندن امتحان دادن قبول یا رد شدن
اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در زمینه خوابیدن و بیدار شدن
اصطلاحات فیلم های زبان انگلیسی
جملات زبان انگلیسی در مورد خانه و آپارتمان
جملات رایج زبان انگلیسی در مورد اثاثیه منزل
عذرخواهی در زبان انگلیسی
جملات کاربردی در زمینه مشکلات یادگیری زبان انگلیسی
اصطلاحات کوتاه و شیرین روزمره زبان انگلیسی
جملات استاد زبان انگلیسی در کلاس
جملات زبان انگلیسی در زمینه ابراز احساسات و عواطف
جملات ضروری زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی
جملات انگلیسی مورد نیاز زبان آموز در کلاس
جملات و اصطلاحات زبان انگلیسی در مورد تحصیلات
جملات زبان انگلیسی در زمینه سن قد و وزن
جملات مربوط به شخصیت افراد درزبان انگلیسی
جملات زبان انگلیسی در مورد پاسپورت ویزا سفارت
جملات و اصطلاحات زبان انگلیسی در مورد روابط خانوادگی و فامیلی
جملات و اصطلاحات زبان انگلیسی در حیطه تحصیل و دانشگاه
جملات و اصطلاحات زبان انگلیسی در زمینه کار کردن و شغل ها
لغات و اصطلاحات مربوط به غذا و رستوران
نحوه نگارش نامه های رسمی و غیر رسمی زبان انگلیسی
بهترین روش های تقویت مهارت Listening